تربیت بدنیمعرفی واحد تربیت بدنی
** معرفی واحد تربیت بدنی دانشگاه علامه محدث نوری **
واحد تربیت بدنی دانشگاه علامه زیرنظر معاونت فرهنگی ودانشجویی وکمیته ورزشی دانشگاه دانشگاه از بدو تاسیس دانشگاه درسال 1375به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده وبا قدمتی 23 ساله با تلاش وهمتی جاودان وکسب قهرمانی وافتخارات دانشجویان دررشته های مختلف ورزشی با امکانات ویژه واساتید مجرب فعالیت می نماید .
* واحد تربیت بدنی دانشگاه  *
این واحد درطبقه سوم دانشگاه دراتاق 407 زیر نظر آقای عباسعلی محمدی انجام وظیفه می نماید.
اهم فعالیتهای واحد تربیت بدنی دانشگاه به شرح ذیل می باشد :
  1. برگزاری جلسات با کمیته ورزشی دانشگاه درطول ترم
  2. برگزاری مسابقات دررشته های مختلف ورزشی برای دانشجویان
  3. برگزاری مسابقات مختلف ورزشی برای کارکنان واساتید دانشگاه
  4. برگزاری مسابقات دوستانه بین دانشگاههای همجوار جهت ارتباط وصمیمیت بیشتر بین دانشگاهها
  5. شرکت درمسابقات المپیاد ورزشی منطقه 2کشور
  6. شرکت درمسابقات مختلف شهرستانی ، استانی وکشوری وکسب مقام ومدال رنگین دربرخی از رشته های ورزشی توسط دانشجویان برای دانشگاه
  7. تدوین دوره های مختلف تمرینات ورزشهای گوناگون وانعقاد قرارداد با مربیان
 
***ضمن تبریک به دانشجویان دانشگاه علامه محدث نوری
سالن ورزشی جدید وچند منظوره درمحوطه دانشگاه از مهرماه 1396آماده ارائه خدمت به دانشجویان گرامی می باشد.***