روابط عمومیدسترسی رایگان به به مقالات معتبر لاتین در سامانه علمی سامیداک
.
اطلاعیه مهم 
دسترسی رایگان به به مقالات معتبر لاتین در سامانه علمی سامیداک به آدرس www.samidoc.com 
از تاریخ 1 آبان لغایت 22آبان 96 برای کاربران در داخل دانشگاه فراهم شده است.

.