امور فرهنگی برگزاری کلاسهای آموزش مقدماتی هلال احمر باصدور گواهینامه برای دانشجویان

.