روابط عمومیبعلت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا روز سه شنبه جهت انجام امور دانشجویان می باشد
🔴 ضمن آرزوی سلامتی وتندرستی  برای کلیه دانشجویان و متقاضیان گرامی به اطلاع می رساند:
 با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا و اعلام دولت مبنی بر  تعطیلی مراکز پر خطر و ضرورت حفظ سلامت همه دانشگاهیان  لذا دانشجویان و متقاضیان محترم  برای دریافت هرگونه خدمات اداری حتی الامکان از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری فرمایند یا بصورت تماس تلفنی موارد خود را  پیگیری نمایند. در صورت ضرورت نیاز  به مراجعه حضوری، می توانند تنها در روز های سه شنبه  هر هفته تا اطلاع ثانوی  و با رعایت موازین کامل بهداشتی( استفاده از ماسک و دستکش) به دانشگاه مراجعه و امور پیگیری نمایند. تاکید می گردد  در زمان ورود در روز سه شنبه حتما پروتکل بهداشتی  رعایت کنند بدون داشتن ماسک از ورود افراد به داخل دانشگاه ممانعت بعمل خواهد آمد.                                                                                                                                                                     
 #روابط عمومی دانشگاه علامه محدث نوری