اطلاعیه های ثبت نام غیر حضوری برای دانشجویان جدیدالورودجلسه توجیهی آموزش مجاز ی وبینار برای دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد۹۹