دانشکده فنی و مهندسیتغییر زمان و مکان تشکیل کلاس تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای

اطلاعیه

تغییر زمان و مکان تشکیل کلاس تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای

به اطلاع دانشجویان رشته ای گروه منابع طبیعی می رساند

که  زمان و مکان تشکیل کلاس تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای به شرح ذیل تغییر نموده است

سه شنبه ساعت 13-11 از آتلیه 506 به کلاس شماره 306 تغییر کرده است

سه شنبه ساعت 17-13 از آتلیه 506 به کارگاه کارگاههای چوبی شماره 713  تغییر کرده است

مدیر گروه منابع طبیعی