جشن 14 سالگی دانشگاه همایش یک روزه ورزشی

همایش یک روزه ورزشی در

موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)

- در آستانه میلاد علی بن موسی الرضا (ع) و در هفته موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) مسابقات متعدد ورزشی در بین دانشجویان در همایش یکروزه برگزار گردید.

- به گزارش روابط عمومی این موسسه در این دوره از مسابقات که در رشته های مختلف برگزار گردید در رشته:

- طناب زنی (وحید دیوسالار)        

- مچ اندازی (سید ناصر ساجد و نعمت اله فتاحی)

- طناب کشی (آقایان تیم دامون و خانمها تیم چمپیون)

     به رتبه های برتر نائل گشتند.