معاونت اداری و مالی دانشگاه معاونت اداری و مالی دانشگاه

پست سازمانی: معاون اداری و مالی دانشگاه
 
 
 

 AWT IMAGE
 
  

مریم حجتی
(کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)
پست سازمانی: معاون اداری و مالی دانشگاه
 

پست معاونت اداری و مالی دانشگاه تحت سرپرستی مستقیم خانم مریم حجتی جهت انجام امور مربوط به تدوین و ابلاغ سیاست ها و خط مشی های اداری و مالی دانشگاه، نظارت بر اجرای دقیق مقررات و آئین نامه های مالی و اداری، نظارت بر کلیه پرداخت ها و دریافتی های دانشگاه، نظارت بر کفایت کنترلهای مالی، انجام اقدامات لازم به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت هزینه ها، همکاری در تهیه و تنظیم بودجه سالانه و نظارت بر اجرای صحیح سیستم های منابع انسانی و اداری را به منظور ارائه بخشی از خدمات مورد نیاز دانشگاه بر عهده دارد که با زیر مجموعه های اداری، مالی و پشتیبانی رایانه اداره می شود.
.

سوابق پژوهشی:

 • طراحی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علامه محدث نوری - همایش ملی اقتصاد 1390- دانشگاه مازندران.
 • سیستم برنامه ریزی سازمان و نقش آن در حسابداری مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر 1391.
 • حسابداری مدیریت با نگرشی بر اصلاح الگوی مصرف رویکرد نوین در بحران های مالی- دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر 1391.
 • زبان گزارشگیری مالی توسعه پذیر XBRL روشی نوین در اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی نور 1392.
 • مریم حجتی، اصغر آقاجان پور (1397): مدیریت و هزینه فعالیت محور.
سوابق اجرایی:
 • عضو هیات موسس دانشگاه.
 • خزانه دار دانشگاه.
 • دبیر جلسات شورای دانشگاه.
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه.
 • رییس کمیته ارزیابی تطبیق وضعیت پرسنل با ساختار سازمانی.
 • مسوول کمیته جابجایی دانشگاه.
 • ناظر مالی اولین همایش ملی و بوم سازی تحقیقات در توسعه کشور در دانشگاه علامه محدث نوری 2 اسفند 1397.
 • عضو اتاق فکر دانشگاه.
شرح وظایف معاونت اداری و مالی:
 • همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
 • رسیدگی به هدف­های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش­های انجام کار در تمام سطوح دانشگاه.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت­های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.
 • نظارت برحسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی و مالی و معاملاتی.
 • ارایه گزارش­های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت­نظر.
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کاری واحدهای تابعه.
 • شرکت در شوراها، کمیسیون­ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسایل مختلف مالی و اداری در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازماندهی و وظایف واحدهای تابعه دانشگاه و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه.
 • تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف.
 • نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه و اعتبارات جاری و عمرانی سالیانه دانشگاه و چگونگی مصرف آن


«چارت سازمانی مربوط به حوزه معاونت اداری و مالی»


اطلاعات تماس
تلفن: 01144510051
فاکس: 01144510490