معاونت اداری و مالی دانشگاه معاونت اداری و مالی دانشگاه

  این پست تحت سرپرستی مستقیم خانم مریم حجتی جهت انجام امور مربوط به تدوین و ابلاغ سیاست ها و خط مشی های اداری و مالی دانشگاه، نظارت بر اجرای دقیق مقررات و آئین نامه های مالی و اداری، نظارت بر کلیه پرداخت ها و دریافتی های دانشگاه، نظارت بر کفایت کنترلهای مالی، انجام اقدامات لازم به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت هزینه ها، همکاری در تهیه و تنظیم بودجه سالانه و نظارت بر اجرای صحیح سیستم های منابع انسانی و اداری را به منظور ارائه بخشی از خدمات مورد نیاز دانشگاه بر عهده دارد که با زیر مجموعه های اداری و مالی و پشتیبانی رایانه به شرح تفصیلی زیر اداره می شود:

 AWT IMAGE

  اهداف معاونت اداری و مالی:

  - سازماندهی ، آینده نگری ، برنامه ریزی ، ایجاد هماهنگی و رهبری فعالیتهای اداری و مالی دانشگاه

  - تعیین خط مشی ها ، استراتژی ها و سیاستهای مالی و اداری دانشگاه با توجه به مصوبات هیئت امنا و آئین نامه های مربوطه و در چارچوب خط مشی ها ، استراتژی ها و سیاستهای کلی دانشگاه

  - نظارت بر حسن اجرای کلیه امور حوزه های تحت سرپرستی

  - تعیین مسئولیتها و حدود اختیارات حوزه های تحت سرپرستی

  - شرکت در کمیسیونها، شوراها و کمیته هائی که بموجب مقررات معاون اداری و مالی عضو آنها می باشد

  - بررسی و بازنگری سیستمهای عملیاتی مالی و اداری و ایجاد بازخورهای مناسب به منظور بهینه سازی آنها و رفع تنگناهای موجود

  - نظارت بر تهیه، تدوین و اجرای سیستم های مختلف پرسنلی در سطح دانشگاه و بروز رسانی آنها

  - ایجاد مکانیزم های اطلاعاتی و نظامهای عملیاتی به منظور استفاده از سیستم مکانیزه برای انجام امور داخلی در سطح دانشگاه

  - نظارت بر تهیه و تدوین و اجرای صحیح و دقیق مقررات و آئین نامه های مالی و اداری در دانشگاه و اصلاح و بروز رسانی آنها در مقاطع زمانی مورد نیاز

  - نظارت بر برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه

  - نظارت بر انجام کلیه مراحل مربوط به استخدام، ترفیع، انتصاب، اخراج و نقل و انتقالات کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه

  - نظارت در پیاده شدن و اجرای نظام حقوق و دستمزد در دانشگاه و همچنین نظارت در بروز نگهداری اطلاعات آن

  - نظارت بر انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی، اصلاح و بروز نگهداشتن و اجرای سیستمهای مختلف منابع انسانی

  - نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم نمودارهای تشکیلات تفصیلی دانشگاه و شرح وظایف مربوطه و به روز رسانی آنها

  - نظارت بر تهیه و تدوین نیازهای آموزشی کارکنان دانشگاه و بروز رسانی آنها در مقاطع زمانی مختلف

  - بررسی تخلفات اداری کارکنان و اتخاذ تصمیم در مورد آنها در حدود اختیارات تعیین شده

  - برنامه ریزی و تهیه طرحهای مهم مالی در رابطه با تقلیل هزینه ها همراه با تامین احتیاجات مالی و پیش بینی حد اقتصادی وجوه نقد

  - نظارت بر تعیین اقلام و انواع هزینه های معوقه دانشگاه و مشخص کردن چگونگی پرداخت آنها

  - کنترل نهایی کلیه اسناد قطعی مالی به منظور حصول اطمینان از صحت مندرجات و تطبیق آنها با ضوابط و مقررات مربوطه

  - نظارت بر تهیه به موقع گزارشهای مالی مختلف ، ترازنامه ها و بیلانهای مالی مورد نیاز دانشگاه

  - انجام اقدامات لازم به منظور تامین اعتبارات لازم برای پرداخت هزینه های جاری دانشگاه

  - بررسی و اظهار نظر در مورد قراردادهای منعقده با مشتریان و پیمانکاران از نظر رعایت قوانین مالی در تنظیم آنها

  - انجام مکاتبات و مذاکرات لازم با ادارات و سازمانهای مختلف و حل و فصل مسائل اداری دانشگاه

  - نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه

  - نظارت و پیگیری خرید اقلام مورد نیاز و حمل به موقع آنها به انبار و تحویل آنها به واحدهای درخواست کننده

  - نظارت بر ارائه خدمات کامپیوتری و نگهداری و تعمیرات رایانه ها و لوازم آنها در سطح دانشگاه

  - تهیه و تنظیم مکاتبات لازم به منظور تماس با ادارات ، سازمانهای مختلف و حل و فصل مسائل اداری دانشگاه

  - دریافت آمار و اطلاعات و گزارشهای مربوطه به عملکرد قسمتهای تحت نظارت و تهیه و تنظیم گزارش تلفیقی و ارائه به مافوق

  - استفاده درست و بهینه از کلیه امکانات ، تجهیزات و منابع در اختیار

  - نظارت مستمر بر نحوه عملکرد کارکنان تحت نظارت به منظور حصول اطمینان از حسن انجام کار توسط آنها

  - تلاش در جهت کسب دانش ، اطلاعات و تجارب مربوط به کار از منابع مختلف و انتقال آن به کارکنان تحت سرپرستی و سایر همکاران مرتبط

  - رسید گ ی به امور پ رسنلی کارکنان تحت نظارت از قبیل مرخصی ، اضافه‎کاری ، تشویق ، تنبیه ، آموزش و غیره

  - رعایت مفاد کلیه مقررات سازمانی، بخشنامه ها ، دستورالعملهای صادره و غیره

  - انجام سایر امور محوله در حدود وظایف از طرف مافوق

  مشخصات فردی معاونت اداری و مالی:

  - نام ونام خانوادگی: مریم حجتی

  - عکس:

  - آدرس وب سایت یا وبلاگ شخصی:

  - آدرس ایمیل شخصی : Hojjati.allame@yahoo.com

  - شماره تلفن محل کار: 01144510051

  - مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

  - رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی

  - سوابق پژوهشی:

  1- طراحی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علامه محدث نوری - همایش ملی اقتصاد 1390- دانشگاه مازندران

  2- سیستم برنامه ریزی سازمان و نقش آن در حسابداری مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر 1391

  3- حسابداری مدیریت با نگرشی بر اصلاح الگوی مصرف رویکرد نوین در بحران های مالی- دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر 1391

  4- زبان گزارشگیری مالی توسعه پذیر XBRL روشی نوین در اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی نور 1392

  - سوابق: 1- عضو هیات موسس دانشگاه

  2- سرپرست معاونت اداری و مالی از تاریخ 82/6/1

  3- معاون اداری و مالی از تاریخ 91/6/1 تاکنون

  4- خزانه دار دانشگاه

  5- دبیر جلسات شورای دانشگاه

  6- عضو شورای فرهنگی دانشگاه

  7- رییس کمیته ارزیابی تطبیق وضعیت پرسنل با ساختار سازمانی

  8- مسوول کمیته جابجایی دانشگاه

  - نحوه ملاقات با دانشجویان و ارباب رجوع:

  همه روزه از ساعت 8:30 الی 13