معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی

  معاونت پژوهشی

   

  معاون پژوهشی دانشگاه :  دکتر محمود امامی نمینی (دکتر دولتی در حقوق از فرانسه)

  - عضو هیأت مؤسّس و چهرۀ ماندگار دانشگاه

  - مدیر گروه حقوق 

  - مشاور حقوقی دانشگاه

  - عضو هیأت اجرایی جذب عضو هیأت علمی

  - عضو کمیتۀ منتخب

  - عضو هیأت تجدیدنظر کمیتۀ تخلفات اداری

  پژوهش های علمی معاون پژوهشی دانشگاه :

  - تألیف کتاب «بررسی تطبیقی نهادهای قضایی و تربیتی کودکان و نوجوانان بزهکار» انتشارات دانشگاه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) 1381

  - مقالات چاپ شده در نشریات علمی:

  - «نظام حقوق کیفری در مصر باستان» پژوهشنامۀ علوم انسانی دانشگاه مازندران شماره 2- 1380

  - «جایگاه حقوقی زن نزد ساسانیان» متن کامل مقاله در مجموعۀ مقالات همایش علمی بررسی وضعیّت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران- دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران 1382

  - «بطلان یا صحّت تعلیق در اعمال حقوقی» ، مجلّۀ علمی پژوهشی مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 63- 1383

  - «مهرّیۀ سنگین و پیامدهای آن، مجلۀ علمی I.S.C. دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان شماره 14- 1385

  - «ماهیّت مَهر و نقد مهرّیه های سنگین» مجلۀ علمی پژوهشی مقالات و بررسیها، دانشکدۀ الهیّات و معارف اسلامی دانشگاه تهران شماره 86- 1386

  حوزۀ فعالیت معاونت پژوهشی:

  در راستای سیاستهای علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در اجرای آیین نامه ها و خطّ مشی ها و مصوبات هیأت امنای دانشگاه ، معاونت پژوهشی دانشگاه  کلّیۀ امور پژوهشی مربوطه را در سطح دانشگاه بر عهده دارد.

  هدف اصلی و محور اساسی فعالیت معاونت پژوهشی بر مبنای اقدامات ضروری در جهت ارتقای سطح کمّی و کیفی تحقیقات علمی استوار است. بدین منظور، این حوزه بر پیشرفت امور تحقیقاتی در راستای ارتقای سطح علمی اعضای هیأت علمی نظارت دارد. به اقتضای تأسیس دفتر ارتباط با صنعت در سال 1388 این معاونت تلاش برای افزایش همکاریهای علمی و فنّی دانشگاه با صنعت و سازمانهای اجرائی در چهارچوب نیازهای کشور داشته از طرحهای علمی پژوهشی اعضای هیأت علمی برای حلّ مشکلات واحدهای تولیدی، فنی، صنعتی، اقتصادی و ... در جهت اهداف و مقاصد نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور نیل به خودکفایی کامل و قطع هر نوع وابستگی استقبال می نماید.

  معاونت پژوهشی بر فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و تأثیر آن در ترفیع و ارتقاء آنان نظارت داشته و اقدامات لازم را در جمع آوری اطلاعات و مدارک فعالیت علمی در خصوص ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی و ارایه و طرح آن در کمیتۀ ترفیعات یا هیأت ممیّزه، معمول می دارد. انجام امور مربوط به بورسهای تحصیلی و اعزام اعضای هیأت علمی به همایش های علمی و فرصتهای مطالعاتی، انعقاد قراردادهای لازم برای انجام طرحهای تحقیقاتی و چاپ و نشر کتب و تألیفات اعضای هیأت علمی، تشکیل همایشها و نشست های علمی ودعوت از مقامات علمی و اساتید و شخصیتهای برجستۀ مملکتی با هماهنگی رییس دانشگاه در قلمرو و فعالیت این معاونت است. سایت کامپیوتری دانشگاه با یکصد دستگاه کامپیوتر و کتابخانۀ مرکزی (تأسیس در سال 1375) با 24000 جلد کتاب علمی تخصصی (علاوه بر نشریات علمی) در حوزۀ معاونت پژوهشی آمادۀ ارایۀ خدمات علمی به دانشجویان، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران می باشد.

  النّهایه، تدوین و اجرای راهکارهای مناسب که موجبات انتشار و تبدیل افکار نو و سازنده به عمل گردیده، علم و فناوری نوین تولید و توسعه یافته و مآلاً روش هایی که بتواند اسباب گسترش مرزهای دانش را فراهم آورده و نیازهای کشور را برطرف سازد، در قلمرو و فعالیت معاونت پژوهشی این دانشگاه قرار دارد.

  - ملاقات با معاون پژوهشی: دوشنبه ها ساعت 11 (با وقت قبلی)

  - پست الکترونیکی: Allamehmohades@yahoo.com

  - تلفن: 44511860-011

  - همراه: 1112011-0911 (با پیغام)