افراد و مسوولانمعرفی کارکنان امور دانشجویی

 AWT IMAGE

 نام نام خانوادگی : یونس یعقوب زاده

  سمت : مدیر امور دانشجویی

  AWT IMAGE

  نام ونام خانوادگی : منیژه پناهی راد

  سمت : کارشناس امور دانشجویی

  مدرک : کارشناسی حسابداری

  فعالیتها : 1- صندوق رفاه ( وام شهریه دانشجویی )

  2- بنیادشهید ( اعمال تخفیف شهریه )

  3- خوابگاه دانشجویی ( صدور معرفی نامه – تسویه حساب )

  4- بیمه حوادث دانشجویی

AWT IMAGE  

  نام ونام خانوادگی : حمید سودایی مشایی

  سمت : کارمند امور دانشجویی

  مدرک : کاردانی کامپیوتر - نرم افزار

  فعالیت :

  1. مسئول امور تغذیه
  2. صدور کارت دانشجویی
  3. کارشناس شورای بررسی موارد خاص دانشگاه

شماره تماس 44511860-011 داخلی:  335

ساعات پاسخگویی به دانشجویان  :

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 11:30 -14 الی 15 

 پنجشنبه ها از 7:30 الی 11:30