:: اعضا - محسن نژادخیرالله ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای محسن نژادخیرالله | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 A New Genetic-Based Algorithm for Reliable Distributed Resources Nejadkheirallah, M--- Sookhtsaraei, R--- Darvish, K, Shahnazi, M Bali Island, Indonesia 2011 پوسترى
2 A New Genetic-Based Algorithm for Reliable Distributed Resources Nejadkheirallah, M--- Sookhtsaraei, R--- Darvish, K, Shahnazi, M Bali Island, Indonesia 2011 پوسترى
3 " RMSD: An optimal algorithm for distributed systems resource whit data mining mechanism" International Journal on Artificial Intelligence, Machine Learning and Pattern Recognition Vol. 2 No. 2, pp. 34-40, March 2011. Arash Ghorbannia Delavar---Mehdi Zekriyapanah Gashti--- Behroz nori Lohrasbi--- Mohsen Nejadkheirallah 2011 پوسترى
4 The new algorithm for optimizing the quality of service heterogeneous possessing sources at distributed systems Delavar, A.G.Rahmany--- M. Nejadkheirallah---M. Darvish, K San Juan, USA 2010 پوسترى
5 A new scheduling algorithm for dynamic task and fault tolerant in heterogeneous grid systems using Genetic Algorithm Delavar, A.G--- Nejadkheirallah, M--- Motalleb, M Chengdu, China 2010 پوسترى
6 The new algorithm for optimizing the quality of service heterogeneous possessing sources at distributed systems Delavar, A.G.Rahmany--- M. Nejadkheirallah---M. Darvish, K San Juan, USA 2010 پوسترى
7 A new scheduling algorithm for dynamic task and fault tolerant in heterogeneous grid systems using Genetic Algorithm Delavar, A.G--- Nejadkheirallah, M--- Motalleb, M Chengdu, China 2010 پوسترى
8 , " RMSD: An optimal algorithm for distributed systems resource whit data mining mechanism" International Journal on Artificial Intelligence, Machine Learning and Pattern Recognition Vol. 2 No. 2, pp. 34-40, March 2011. Arash Ghorbannia Delavar, Mehdi Zekriyapanah Gashti, Behroz nori Lohrasbi, Mohsen Nejadkheirallah -------------------------------------- 1396 پوسترى
9 قطعه بندی تصاویر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ملخ سید مصطفی حسینی--- رضا سوخت سرایی---محسن نژادخیرالله چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات 1396 پوسترى
10 بهبود روش گمنامی دو مرحله ای در حفظ حریم خصوصی داده های بزرگ مهسا اسلامی---عباس مدرکی شهد--- محسن نژادخیرالله دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر 1396 پوسترى
11 افزایش کیفیت نهان نگاری تصویر با فشرده سازی توسط شبکه عصبی مصنوعی منیژ خادمیان--- عباس مدرکی شهد-- -محسن نژادخیرالله دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر 1396 پوسترى
12 جایگذاري ماشین هاي مجازي در رایانش ابري با استفاده از خوشه بندي نزدیکترین همسایه رضا سوخت سرایی---محسن نژادخیرالله سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر 1396 پوسترى
13 يک روش کارا برای رزرو پيشاپيش در گريد رضا سوخت سرایی---محسن نژادخیرالله اولین همایش ملی فن آوری اطلاعات دانشگاه پیام نور 1391 پوسترى
:: ::