:: اعضا - محسن نژادخیرالله ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای محسن نژادخیرالله | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه علامه محدث نوري (1385-1381) نور ایران 1385 18
2 مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) – کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (1389-1386) تهران
3 مهندسی کامپیوتر (سیستم های نرم افزار) – دکترا دانشگاه آزاد بابل (تا کنون -1394) بابل
:: ::