:: اعضا - محسن نژادخیرالله ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای محسن نژادخیرالله | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک m.nejad@mohaddes.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل آقای محسن نژادخیرالله
آخرین رشته تحصیلى مهندسی کامپیوتر– نرم افزار
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت کامپیوتر نرم افزار
درجه علمی دکترا
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 01144511860
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
:: ::