:: اعضا - محسن نژادخیرالله ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای محسن نژادخیرالله | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 روشهای فرامکاشفه ای در داده کاوی
2 محاسبات تکاملی
3 داده کاوی
4 سیستم‌ های توزیع شده
5 رایانش ابری
:: ::