:: اعضا - رضا ایزدی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای رضا ایزدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Application of performance appraisal system in developing countries روح اله مجتهدزاده --- رضا ایزدی 7th International Quality Conference 2013 پوسترى
2 The effect of competitive advantage as an intervening variable between critical success factors of supply chain management implementation and performance in the Iranian automobile industry روح اله مجتهدزاده --- رضا ایزدی 7th International Quality Conference 2013 پوسترى
3 بررسی تاثیر نوسانات بازده قیمت فلزات گرانبها بر نوسانات بازده بازار سهام ایران محمدعلی احسانی---رضا ایزدی---هدیه امیری هفتمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران 1396 پوسترى
4 بررسی تاثیر کارایی بازار ارز و امکان سودآوری قواعد تجاری در اقتصاد ایران هادی رجایی لیتکوهی---رضا ایزدی---داودمرادی کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مدیریت و اقتصاد 1395 پوسترى
5 کار شایسته از دیدگاه اسلام محمدتقی گیلک حکیم آبادی---رضاایزدی---زهراهادی قلعه جوقی کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد 1395 پوسترى
6 اثر ساختار مالیاتی بر فساد در کشورهای منتخب محمدتقی گیلک حکیم آبادی---رضاایزدی---سعیدپورمحمد دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی 1395 پوسترى
7 اثر گردش ماه در بازده سهام: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران محمدعلی احسانی---رضا ایزدی چهارمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران- دانشگاه مازندران 1392 پوسترى
8 نابرابری های جنسیتی در اشتغال و اثر آن بر توسعه اقتصادی مجیدصامتی---معصومه پاشازانوسی---رضاایزدی چهارمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران 1392 پوسترى
:: ::