:: اعضا - رضا ایزدی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای رضا ایزدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی دانشگاه مازندران بابلسر ایران
2 کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران بابلسر ایران
3 دکترا دانشگاه مفید قم ایران
:: ::