:: اعضا - حمیدرضا ناصر سعید ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای حمیدرضا ناصر سعید | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 ارزیابی خواص مکانیکی و نفوذپذیری بتن¬های ساخته شده با مخلوط¬های سیمانی دوجزیی و سه جزیی دوده سیلیس و خاکستر بادی پوسترى
2 بررسی رفتاربرشی تیرهای عمیق ساخته شده با بتن خودتراکم الیافی و مسلح شده با آرماتورهای برشی CFRP پوسترى
3 بررسی اثربخشی استفاده از الیاف پلی پروپیلن در بتن خودتراکم حاوی نانوسیلیس و خاکستر پوسته شلتوک برنج پوسترى
4 مقاومت ضربه ای بتن حاوی الیاف فولادی تحت شرایط مختلف عمل آوری: مطالعه آزمایشگاهی و آنالیز آماری پوسترى
5 بررسی اثر انفجار بر روی ساختمان های با نمای شیشه ای پوسترى
6 ارزیابی مقاومت بتن الیافی تحت تاثیر عمل آوری متفاوت پوسترى
7 بررسی اثر زیاد فوق روانکننده بر مقاومت مکانیکی و شیمیایی بتن فراتوانمند حاوی نانو سیلیس پوسترى
8 بررسی اثر شرایط مختلف عمل¬آوری بر مقاومت کوتاه مدت بتن فراتوانمند حاوی نانو سیلیس پوسترى
9 بررسی ترک‌خوردگی تیرهای بتنی مسلح و غیرمسلح با استفاده از مکانیک شکست غیرخطی به روش ترک پخشی پوسترى
10 تاثیر عمل آوری پلیمرهای سوپرجاذب بر خصوصیات مکانیکی بتنهای ساخته شده از نانومواد پوسترى
:: ::