:: اعضا - حمیدرضا ناصر سعید ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای حمیدرضا ناصر سعید | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بحث هایی پیرامون زلزله کرمانشاه حمیدرضا ناصرسعید ماهنامه شمس 96 مقاله کامل
2 پوشش دهی الکترولس مس نانولوله های کربنی به منظور استفاده در ساخت نانوکامپوزیت های هوشمند پایه سیمانی حمیدرضا ناصرسعید مجله تحقیقات بتن 96 مقاله کامل
3 Evaluation Of Behavior And Seismic Retrofitting Of RC Structures By Concrete Jacket مقاله کامل
4 Formation of homogenous copper film on MWCNTs by an efficient electroless deposition process مقاله کامل
5 Effect of separate and combined use of various kinds of fibers on its impact resistance مقاله کامل
6 Features And Applications Of Steel Fibers In High Strength Concrete مقاله کامل
:: ::