:: اعضا - سید احسان میرانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای سید احسان میرانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی دانشگاه مازندران بابلسر ایران 1389
2 کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران 1391
3 دکترا دانشگاه مازندران بابلسر ایران
:: ::