:: اعضا - فرامرز سلطان کریمی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای فرامرز سلطان کریمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی دانشگاه گیلان رشت ایران
2 کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه ارومیه ایران
3 دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران تهران ایران
:: ::