:: اعضا - فرامرز سلطان کریمی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای فرامرز سلطان کریمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 مخابرات بی سیم
2 سطوح انتخابگر فرکانس
3 متامتریال
4 آنتن یکسوساز
5 آلودگی های الکترومغناطیسی
6 فیلترهای مایکروویو
:: ::