:: اعضا - مهران سلوری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مهران سلوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 مروری بر ادبیات هموارسازی سود مهران سلوری--- مریم متین همایش ملی حسابداری و مدیریت، استان مازندران 1394 پوسترى
2 مروری بر حسابداری و حسابرسی زیست محیطی مهران سلوری--- دکتر محمدرضا پورعلی همایش ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، استان گلستان 1392 پوسترى
3 حسابداری منابع انسانی: رویکردی نوین در حرفه حسابداری مهران سلوری--- مهدی طالبیان همایش ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، استان گلستان 1392 پوسترى
4 بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهران سلوری--- علی حیدری همایش حسابداری و حسابرسی نوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر 1391 پوسترى
5 نقش اخلاق و آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مهران سلوری--- محمود سلوری همایش پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت شفق تنکابن 1391 پوسترى
:: ::