:: اعضا - یزدان صیقل ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای یزدان صیقل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 پیشگیری از خشونت – معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه یزدان صیقل شفاهى
2 نقش یافته های جرم شناسی در حقوق کیفری یزدان صیقل دانشگاه مازندران شفاهى
:: ::