:: اعضا - یزدان صیقل ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای یزدان صیقل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 کیفرشناسی ریسک مدار یزدان صیقل مجله علمی پژوهشی دادگستری 1396 مقاله کامل
2 جایگاه راهبرد خطر مدار در پیشگیری از خشونت: اصول و راهکارها یزدان صیقل نشر میزان - معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه 1396 مقاله کامل
3 بررسی خشونت های شغلی موجود در پادگانها و تاثیر آن در ارتکاب جرائم یزدان صیقل نشر میزان 1396 مقاله کامل
4 پیشگیری از جرائم سمعی و بصری یزدان صیقل مجله علمی پژوهشی پیشگیری مقاله کامل
:: ::