:: اعضا - یونس یعقوب زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای یونس یعقوب زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Assessment of the surface water quality in Tajan river basin Yousefi.Z, Tarassoli.A, Nasirahmadi.K, Yaghobzadeh Iran, Life Science Journal 2013 پوسترى
2 Survey of Feasibility of Recycling Sprcialized Town(A case of study: Mazandaran Province,Iran) Jahanifar.k,NasirAhmadi.k,Tarassoli.A,Yaghobzadeh 2011 پوسترى
3 بررسی مقایسه ای وضعیت اجتماعی توریسم و مدیریت در پارک جنگلی سی سنگان طی یک دهه آیداملکان راد- یونس یعقوب زاده اولین همایش ملی و سومین نمایشگاه تخصصی 1390 پوسترى
4 ارزیابی تناسب مکان دفن زباله شهرستان بابل با استفاده از اندیکس اولکنو کامران نصیر احمدی -یونس یعقوب زاده -احمد ترسلی -ساناز سری مازندرانی-حمیدرضاسلطانی پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست 1390 پوسترى
5 ارزیابی مقدماتی اکولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی تالاب بین المللی فریدونکنار احمد ترسلی،گلنار اسدی-کامران نصیر احمدی- یونس یعقوب زاده اولین همایش ملی تالاب های در ایران 1387 پوسترى
:: ::