:: اعضا - ام هانی علیزاده صحرایی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم ام هانی علیزاده صحرایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مهارتهای ارتباطی و مقابله ای در برخورد با موقعیت های دشوار و استرس زای زندگی دانشگاه علامه محدث نوری آبان91
2 برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مهارت های فرزند پروری سفارش امور بانوان فرمانداری شهرستان نور تیر 95
3 برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم به سفارش فرمانداری شهرستان نور مرداد95
4 مربی آموزشی طرح آموزشی مهارت های زندگی و صیانت از خانواده با هدف کاهش و پیشگیری از آسیب طلاق تیر96 تاکنون
5 برگزاری کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ((ACT،)) به سفارش معاونت فرهنگی دانشگاه علامه محدث نوری( ویژه دانشجویان/کارگاه آبان 96
6 برگزاری کارگاه روان درمانی تحلیلی کارکردی ( تلفیق ماتریکس ACT با FAP) مشترک) به سفارش معاونت فرهنگی دانشگاه علامه محدث نوری( ویژه دانشجویان/ کارگاه مشترک) آبان 95
:: ::