:: اعضا - ام هانی علیزاده صحرایی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم ام هانی علیزاده صحرایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 روان شناسی بین فرهنگی
2 درمان های شناختی رفتاری برای اختلالات طیف وسواس
3 کمال گرایی
4 انجام تحقیق با روش شناسی کیفی
:: ::