:: اعضا - ام هانی علیزاده صحرایی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم ام هانی علیزاده صحرایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تدریس دانشگاه پیام نور واحد نوشهر- 1386 تا 1391
2 تدریس موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی طبرستان چالوس از سال 1387الی 1388
3 تدریس همکاری علمی و مشاوره ای با دانشگاه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی علامه محدث نوری از سال 1390تا کنون
:: ::