:: اعضا - ام هانی علیزاده صحرایی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم ام هانی علیزاده صحرایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 شرکت در سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده 87
2 شرکت در اولین کنگره پژوهش های روان شناسی بالینی در ایران 84
3 شرکت در کارگاه آموزشی زوج درمانی شناختی ،دکتر علی صاحبی 82
4 شرکت در کارگاه آموزشیOCD دکتر محمد علی بشارت ،دومین کنگره انجمن روان شناسی ایران 85
5 شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت استرس ، دکتر قاسم نظیری ،اولین کنگره پژوهش های روان شناسی بالینی در ایران 84
6 شرکت در کارگاه آموزشی طرحواره درمانی ، دکتر حسن حمید پور 87
7 شرکت در کارگاه آموزشی زوج درمانی شناختی رفتاری مرکز روان شناختی و مشاوره سگال ، دکتر لادن فتی و فرشته موتابی
8 شرکت در کارگاه آموزشی – تخصصی درمان های شناختی رفتاری اختلالات هیجانی مرکز روان شناختی و مشاوره سگال ، دکتر لادن فتی و فرشته موتابی 89
9 شرکت در دوره تربیت مربی ،آموزش مهارت های زندگی برای بزرگسالان مرکز روان شناختی و مشاوره سگال ، دکتر لادن فتی و فرشته موتابی 89
10 شرکت در کارگاه آموزشی Endnote دکتر زویا آبام 90
:: ::