:: اعضا - شهریار تمندانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای شهریار تمندانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران ایران
2 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران تهران ایران
3 دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تهران ایران
:: ::