:: اعضا - فاطمه یوسفی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم فاطمه یوسفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 شبیه‌سازی تأخیر ترافیکی در شبکه شهری-مطالعه موردی شبکه شهری نور فاطمه یوسفی هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1393 پوسترى
2 بررسی تأثیر نوع خاصی از خط‌کشی بر سطح راه بر کاهش سرعت وسایل نقلیه و بالابردن ایمنی در ورودی شهرها فاطمه یوسفی سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده‌ای سوانح ریلی و هوایی – زنجان 1393 پوسترى
3 تعیین سطح سرویس تقاطعات بدون چراغ راهنمایی با استفاده از تأخیر حاصل از شبیه‌سازی-مطالعه موردی شبکه شهری نور فاطمه یوسفی همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین- کرج 1392 پوسترى
4 بررسی روش‌های ادراکی آرام‌سازی ترافیک شبیه سازی تأخیر در شبکه معابر شهری با استفاده از نرم افزار ریزنگر VISSIM مطالعه موردی شهر نور اولين کنفرانس استانی عمران و معماری 1392 پوسترى
5 شبیه سازی تأخیر در شبکه معابر شهری با استفاده از نرم افزار ریزنگر VISSIM مطالعه موردی شهر نور فاطمه یوسفی شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک شفاهى
:: ::