:: اعضا - فاطمه یوسفی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم فاطمه یوسفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 تسلط بر نرم افزارهای عمومی و تخصصی Autocad , Etabs , SAP , SAFE , VISSIM , SPSS , AIMSUN , CIVIL3D , Microsoft Office , R & . . .
2 آشنایی با الزامات و مستندسازی ISO9001:2008
3 ساماندهی محیط کار(5S)
4 طراحی سازه‌های بتنی و فولادی
5 تکنولوژی عالی بتن و کنترل کیفیت آن
6 نحوه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار آزمون، کالیبراسیون بر اساس روش اجرایی
7 دوره پیشرفته نرم‌افزار AIMSUN
:: ::