معاونت آموزشیمعرفی معاون آموزشی

  حوزه فعالیت های معاونت آموزشی

  

  

  در راستای سیاستهای علمی آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در اجرای آیین نامه ها و خط مشی ها و مصوبات هیأت امنای دانشگاه ، معاونت آموزشی دانشگاه اجرای کلیه امور آموزشی مربوطه را در سطح دانشگاه برعهده دارد و زیرمجموعه آموزشی دانشگاه که بصورت مجتمع فعالیت آموزشی خود را انجام می دهد شامل بخش های ذیل می باشد.

  مدیریت کل آموزش

  مدیر ان گروه های آموزشی

  اداره تحصیلات تکمیلی

  اداره فارغ التحصیلان

  اداره امتحانات

  اداره برنامه ریزی و ارزیابی و نظارت

  کارشناسان رشته های تحصیلی

  AWT IMAGE

  معرفی معاونت آموزشی دانشگاه : آقای شهریار تمندانی

  مدیرگروه کارشناسی ارشد برق

  عضوکمیته منتخب

  عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی

 

  سابقه آموزشی :

  دوره دکتری برق و الکترونیک در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

  دوره کارشناسی ارشد برق و الکترونیک در دانشگاه تهران

  دوره کارشناسی برق و الکترونیک در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

  سابقه پژوهشی:

  تألیف 4 جلد کتاب

  چاپ 2 مقاله ISI

  چاپ 2 مقاله علمی پژوهشی

  چاپ 3 مقاله علمی ترویجی

  چاپ 3 مقاله علمی مروری

  شرکت در 3 کنفرانس کشوری و منطقه ای با چاپ مقاله

  داوری در 2 کنفرانس کشوری