روابط عمومیبرگزاری کارگاه آموزشی مقدماتی با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT) ) در دانشگاه

انجمن علمی گروه روانشناسی دانشگاه علامه محدث نوری ، کارگاه آموزشی سه روزه با موضوع ACT (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) را با حضور دکتر علی فیضی و خانم دکتر علیزاده مدیر گروه  رشته روانشناسی و دانشجویان علاقمند در سالن همایش  دانشگاه علامه محدث نوری برگزار نمود.

در این کارگاه سه روزه که در روزهای پنجم ، ششم  و هفتم آبان برگزار  شده بود آقای دکتر علی فیضی و خانم دکتر علیزاده  در مورد ACT و جایگاه آن در رفتار درمانی، آشنایی با مبانی فلسفی و نظری درمان ACT و نحوه مفهوم سازی اختلالات روانشناختی در الگوی ACT مطالبی را عنوان نمودند.

AWT IMAGE