روابط عمومیاطلاعیه مراسم روزمهندس دردانشگاه علامه محدث نوری

AWT IMAGE

.

مراسم روزمهندس دردانشگاه علامه محدث نوری-5شنبه 5 اسفند95 -ساعت 9:30

سالن همایش دانشگاه-با سخنرانی پروفسور محسن جهانشاهی

و برگزاری مسابقات دانشجویی مهیج