امور اداری و کارگزینیمعرفی واحد اداری - کارگزینی - دبیرخانه

  مشخصات واحد اداری:

  حوزه اداری با مدیریت آقای اصغر آقاجان پور و با زیرمجموعه های؛ مسوول دبیرخانه، مسوول امور کارگزینی و پشتیبانی و کار پرداز (به شرح چارت تفصیلی ذیل) تشکیل شده است.

AWT IMAGE

  فعالیت های و احد اداری:

  اهمّ فعالیت های این واحد مبتنی است بر انجام امور مربوط به همکاری در تهیه و تنظیم خط مشی های پرسنلی، نظارت بر پیاده شدن سیستم حقوق و دستمزد، بررسی تخلفات اداری کارکنان و اتخاذ تصمیم در مورد آنها، نظارت بر تشریفات مربوط به استخدام کارکنان دانشگاه و اعضای هیئت علمی، نظارت بر تهیه و تنظیم قراردادهای استخدامی، نظارت بر امور بازنشستگی، بازخرید و استعفاء، نظارت بر نحوه ارائه خدمات پیمانکاران، نظارت بر امور دبیرخانه و نظارت بر امور خدماتی پرسنل و حفاظت فیزیکی را به منظور ارائه بخشی از خدمات مورد نیاز دانشگاه برعهده دارد.

  اسامی و مدت مدیریت واحد اداری:

  - از سال 1375 لغایت 1382: آقای حمید حمزه پور با عنوان مسوول امور اداری

  - از سال 82 13 لغایت 1384: آقای حمید حمزه پور با عنوان مدیر امور اداری

  - در سال 1384 به مدت 2 ماه: آقای دکتر قدرت ا... کشاورز با عنوان مدیر امور اداری

  - از سال 1384 لغایت 1385: خانم زهرا اسلامی با عنوان سرپرست امور اداری

  - در سال 1385 به مدت 9 ماه: آقای شجاع ا... شکر الهی با عنوان مدیر امور اداری

  - از سال 1385 لغایت خرداد1388: آقای اصغر آقاجان پور با عنوان سرپرست امور اداری

  - از خرداد 1388 تا کنون: آقای اصغر آقاجان پور با عنوان مدیر امور اداری

  مشخصات فردی مدیر امور اداری:

  - نام ونام خانوادگی: اصغر آقا جان پور

  - عکس:

  - آدرس وب سایت یا وبلاگ شخصی:

  - آدرس ایمیل شخصی در صورت تمایل: aghajanpour358@gmail.com

  - شماره تلفن محل کار: 01144510390

  - مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

  - رشته تحصیلی: مدیریت مالی دولتی

  - کتابهای تالیفی: نقش های مجازی مدیریتی

  - مقالات منتشر شده:

  1- مطالعه رابطه بین ایفای نقش اطلاعاتی مدیران و فعالیتهای مجازی- همایش ملی اقتصاد سال 92- دانشگاه مازندران

  2- امتیازات سرمایه گذاری و اهمیت آن در ارزیابی پروژه های سرمایه ای- همایش ملی حسابداری و مدیریت- اردیبهشت 91- دانشگاه آزاد واحد نور

  3- رویکردهای نوین حسابداری منابع انسانی در ارزشگذاری و گزارشگری سرمایه انسانی- همایش منطقه ای مباحث نوین حسابداری و مدیریت- اسفند ماه 89- دانشگاه آزاد واحد میاندوآب

  4- حسابداری مدیریت با نگرش بر اصلاح الگوی مصرف، نگرش نوین در حل بحران های مدیریت مالی- چهارمین همایش ملی اقتصاد ایران- دانشگاه مازندران

  5- مدیریت و هزینه یابی فعالیت محور- همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت- آذر ماه 90- دانشگاه آزاد واحد نور

  6- مدیریت ریسک بنگاه ( ERM ) راهی برای حل بحران های مالی- همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمان ها و بحران های مالی- اسفند 91- دانشگاه آزاد واحد چالوس

  7- مطالعه رابطه بین ایفای نقش های مدیریت و فعالیت های مجازی در سازمان تجارت الکترونیک پارسیان- همایش ملی اقتصاد- اردیبهشت ماه 92- دانشگاه مازندران

  - زمینه های مورد علاقه درسی و پروژه: مدیریتی

  - سوابق: دبیر هیات کبدی شهرستان نور

  عضو شورای اسلامی رستمرود

  عضو شورای ورزشی رستمرود

  مسوول تربیت و آموزش پایگاه نجف اشرف

  - سایر اطلاعات:

  مسوول پیگیری مصوبات هیات مؤسس از تاریخ 86/7/10

  مسوول پیگیری مصوبات هیات امنا از تاریخ 86/7/10

  عضو اصلی هیات تجدیدنظر در کمیته تخلفات اداری از تاریخ 87/2/31

  عضو اصلی و دبیر کمیته ارزیابی تطبیق وضعیت پرسنل با ساختار سازمانی دانشگاه از تاریخ 88/9/1

  عضو اصلی کمیته ورزشی دانشگاه از تاریخ 88/10/1

  - نحوه ملاقات با داشجویان و ارباب رجوع: همه روزه در ساعات اداری

 

  واحد دبیرخانه:

  دبیرخانه مرکزی دانشگاه علامه محدث نوری دارای سه نفر عضو مشتمل بر مسوول دبیرخانه مرکزی و دو نفر پرسنل با عنوان کارمند واحد اداری و متصدی دفتری و بایگانی بوده که زیر نظر مدیر امور اداری مشغول به فعالیت می باشد. دو نفر از پرسنل این واحد دارای مدرک کارشناسی و یک نفرآن دارای مدرک دیپلم می باشند. این پست جهت انجام امور مربوط به نظارت بر شماره گذاری و ثبت نامه های وارده و صادره ، نظارت بر تایپ به موقع نامه های اداری و نظارت بر تکثیر نامه ها و همچنین ارسال نامه ها به واحدهای مربوطه را به منظور ارائه بخشی از خدمات مورد نیاز دانشگاه بر عهده دارد.

  اسامی و مدت مدیریت واحد دبیرخانه:

  - از سال 1384 لغایت 1389: خانم زهرا اسلامی به عنوان مسوول دبیرخانه

  - از سال 1390 لغایت 1391: خانم ندا حبیبی به عنوان سرپرست دبیرخانه

  - از سال 1392 تاکنون: خانم ندا حبیبی به عنوان مسوول دبیرخانه

  مشخصات فردی مسوول واحد دبیرخانه:

  - نام ونام خانوادگی: ندا حبیبی

  - شماره تلفن محل کار: 01144510490

  - مقطع تحصیلی: کارشناسی

  - رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  واحد کارگزینی و پشتیبانی:

  از تاسیس دانشگاه آموزش عالی علامه محدث نوری در سال 1375 واحد کارگزینی بصورت ادغام با واحد اداری فعالیت می نموده است و از تاریخ 84/4/4 واحد کارگزینی به صورت جداگانه و زیر نظر مسوولین مربوطه نسبت به انجام امور اقدام می نماید. در حال حاضر تعداد پرسنل واحد کاری با احتساب مسوول کارگزینی 2 نفر می باشد که مدرک تحصیلی دو نفر کارشناسی می باشد و به جزء افراد فوق 8 نفر پرسنل خدمات و یک نفر اپراتور زیر مجموعه این واحد در قسمت پشتیبانی فعالیت می کنند.

  این پست جهت انجام امور مربوط به اقدامات اولیه استخدام ، نظارت و همکاری در تهیه احکام پرسنلی از قبیل ارتقاء نقل و انتقالات و غیره ، نظارت و همکاری در انجام امور مربوط به بیمه، بازنشستگی و بازخریدی کارکنان و اعضای هیئت علمی، نظارت بر ساعات حضور و غیاب کارکنان و نظارت بر به روز نگهداری پرونده های پرسنلی را به منظور ارائه بخشی از خدمات مورد نیاز دانشگاه برعهده دارد. و همچنین انجام امور مربوط به تنظیم برنامه نظارت بر عملکرد آبدارخانه ها ، نظارت بر نظافت ساختمانهای دانشگاه، نظارت بر فضای سبز دانشگاه، نظارت بر جابجائی اموال و اثاثه اداری و حفظ و حراست از ابنیه و اموال دانشگاه و نظارت بر انجام خدمات اپراتور تلفن را بمنظور ارائه بخشی از خدمات مورد نیاز دانشگاه بر عهده دارد.

  اسامی و مدت مدیریت واحد کارگزینی:

  - از تاریخ 84/4/4 لغایت 85/10/30: آقای حمید حمزه پور با سمت مدیر امور پرسنلی و کارگزینی

  - از تاریخ 86/4/7  لغایت 87/9/30: آقای سید مهدی سخاوتی سمت مسئول امور پرسنلی و کارگزینی

  - از تاریخ 87/10/1  تاکنون: آقای ابوالفضل توکلی سمت مسئول امور پرسنلی و کارگزینی

  مشخصات فردی مسسول کارگزینی و پشتیبانی:

  - نام و نام خانوادگی: ابوالفضل توکلی

  - شماره تلفن تماس محل کار: 01144511860

  - آدرس ایمیل شخصی در صورت تمایل: tavakoliab225@gmail.com

  - مقطع تحصیلی: کارشناسی

  - رشته تحصیلی: مهندسی منابع طبیعی- صنایع چوب

  - سایر اطلاعات: دبیر کمیته منتخب اعضای هیات علمی از تاریخ 87/10/1

  عضو کمیته علی البدل هیات تجدیدنظر کمیته تخلفات اداری از تاریخ 91/3/10