افراد و مسوولانمعرفی کارکنان امور دانشجویی

 AWT IMAGE

 نام نام خانوادگی : یونس یعقوب زاده

  سمت : مدیر امور دانشجویی

  AWT IMAGE

  نام ونام خانوادگی : منیژه پناهی راد

  سمت : کارشناس امور دانشجویی

  مدرک : کارشناسی حسابداری

  فعالیتها : 1- صندوق رفاه ( وام شهریه دانشجویی )

  2- بنیادشهید ( اعمال تخفیف شهریه )

  3- خوابگاه دانشجویی ( صدور معرفی نامه – تسویه حساب )

  4- بیمه حوادث دانشجویی

  

  نام ونام خانوادگی : حمید سودایی مشایی

  سمت : کارمند امور دانشجویی

  مدرک : کاردانی کامپیوتر - نرم افزار

  فعالیت : امور تغذیه