درباره دانشکده منابع طبیعیمعرفی دانشکده : منابع طبیعی

  دانشکده منابع طبیعی در سال 1388پس از اخذ مجوز از دفترشورای گسترش آموزش عالی در این دانشگاه تاسیس گردید . گروههای آموزشی مستقر در این دانشکده از قدیمی ترین گروههای آموزشی محسوب می شوند که با توجه به استعداد منطقه امکان برگزاری دوره ی آموزشی متناسب در این دانشکده فراهم آمده است . حضور اساتید مجرب منطقه در فعالیتهای آموزشی و استفاده از امکانات سخت افزار مناسب و نیز برگزاری اردوهها و بازدید ها ی علمی متعددشرایط منحصر بفردی را دراین دانشکده جهت پرورش نیروهای متخصص فراهم آورده است.در حال حاضر گروههای فعال این دانشکده عبارتند از :

  1-گروه محیط زیست

  2- گروه جنگلداری

  3-گروه شیلات

  مدیر گروه : مهندس یعقوب زاده

کارشناس آموزش: رحیم عمران زاده