اطلاعیه های آموزشی
بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۸/۷/۱۴ - کلاس های توجیهی درس سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق ورودی مهر ماه 1397
۱۳۹۸/۷/۱۰ - مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های با سوابق تحصیلی درنیمسال 981
۱۳۹۸/۶/۱۷ - زمان ثبت نام و مدارک لازم برای پذیرفته شدگان کاردانی پیوسته ورودی 98
۱۳۹۸/۶/۱۷ - زمان ثبت نام و مدارک لازم برای پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته ورودی 98
۱۳۹۸/۶/۱۷ - زمان ثبت نام و مدارک لازم برای پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ورودی 98
۱۳۹۸/۵/۱۲ - تغییر برنامه امتحانی ترم تابستان 98
۱۳۹۸/۵/۷ - زمان تحویل پروژه پایانی و کارآموزی دانشجویان گروه برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی در نیمسال تابستان
۱۳۹۸/۴/۱۱ - زمان تحویل پروژه و کار آموزی دانشجویان گروه برق ، کامپیوتر ، مهندسی پزشکی
۱۳۹۸/۳/۲۰ - کد رشته های سازمان سنجش در مقطع کاردانی فنی و حرفه ای صرفا سوابق تحصیلی
۱۳۹۸/۳/۱ - اطلاعیه ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی98-97
۱۳۹۸/۱/۱۹ - اطلاعیه جذب دانشجو بدون کنکور در رشته های مختلف دانشگاه علامه محدث نوری
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - اطلاعیه مهلت انتخاب واحد با تاخیر برای کلیه ورودی ها
۱۳۹۷/۱۱/۶ - زمان تحویل پروژه پایانی و کارآموزی دانشجویان گروه صنایع و مکانیک
۱۳۹۷/۱۱/۱ - زمان تحویل پروژه پایانی و کارآموزی دانشجویان گروه برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - قابل توجه کلیه متقاضیان ثبت نام بدون کنکور (صرفا سوابق تحصیلی)مقطع کاردانی
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ثبت نام بدون کنکور (صرفا سوابق تحصیلی)مقطع کارشناسی
۱۳۹۷/۷/۱۹ - تاریخهای برگزاری کلاس توجیهی درس سمینار برای دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق
۱۳۹۷/۶/۲۱ - اطلاعیه زمان ومدارک ثبت نام برای کارشناسی ورودی 97
۱۳۹۷/۶/۱۷ - قایل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 97
۱۳۹۷/۵/۱۵ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلی کارشناسی - سال 1397
۱۳۹۷/۵/۱۴ - اطلاعیه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید(فنی و حرفه ای)مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 1397
۱۳۹۷/۵/۹ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397
۱۳۹۷/۴/۱۳ - زمان دفاع کارآموزی و پایان نامه های دانشجویان رشته های مختلف
۱۳۹۷/۳/۳۰ - اطلاعیه پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397
۱۳۹۷/۳/۱۰ - زمان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی97-96
۱۳۹۷/۳/۶ - اطلاعیه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید(فنی و حرفه ای)مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 1397
۱۳۹۷/۲/۲۹ - فراخوان پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ - تمدید زمان انتخاب واحد برای دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند
۱۳۹۶/۱۱/۸ - تاریخ دفاع پروژه پایانی و کارآموزی دانشجویان رشته های صنایع – مکانیک - برق - کامپیوتر – مهندسی پزشکی- فناوری اطلاعات
۱۳۹۶/۱۱/۸ - فایل کلی دروس ارائه شده در نمیسال دوم 97-96