تربیت بدنی
بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۶/۶/۱۵ - معرفی واحد تربیت بدنی
۱۳۹۳/۱۰/۶ - نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی آذر 93
۱۳۹۳/۹/۱۷ - برنامه بازیهای فوتسال دانشجویی روز پنج شنبه 20 آذر 1393
۱۳۹۳/۹/۱۷ - برنامه بازیهای فوتسال دانشجویی روز سه شنبه 18 آذر 1393
۱۳۹۳/۹/۵ - فراخوان ثبت نام مسابقات فوتسال دانشجویی 1393
۱۳۹۳/۹/۵ - ثبت نام مسابقات تنیس روی میز ویژه دختران و پسران 1393
۱۳۹۲/۱/۳۱ - فراخوان ثبت نام مسابقات دومیدانی
۱۳۹۲/۱/۳۱ - قرعه کشی مسابقات شطرنج
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ - برنامه روز چهارم (ماقبل فینال) مسابقات فوتسال
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ - نتایج روز سوم مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید موسسه
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ - برنامه روز سوم مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید موسسه
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ - نتایج روز دوم مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید موسسه مورخ 8/12/91
۱۳۹۱/۱۲/۷ - تبریک به مناسبت راهیابی خانم حسینی به تیم ملی کاراته
۱۳۹۱/۱۰/۶ - تبریک کسب قهرمانی مسابقات تنیس روی میز
۱۳۹۱/۹/۲۵ - زمان و مکان برگزاری مسابقات تنیس رو میز
۱۳۹۱/۹/۱۸ - ثبت نام در فعالیت های مختلف ورزشی
۱۳۹۱/۹/۱۸ - ثبت نام مسابقات تنیس روی میز ویژه اساتید و کارکنان
۱۳۹۱/۹/۱۳ - ثبت نام مسابقات تنیس ‌روی‌ میز برای دانشجویان پسر موسسه
۱۳۹۱/۹/۷ - قابل توجه علاقه مندان به ورزش : تقویم برنامه های تربیت بدنی
۱۳۹۱/۶/۲۹ - ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در رشته های مختلف ورزشی
۱۳۹۱/۲/۱۷ - برگزاری مسابقه فیـنال فوتسال دانشجویان موسسه
۱۳۹۱/۲/۱۷ - نتایج دور سوم (نیمه نهایی) مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه مورخ 14/2/91
۱۳۹۱/۲/۱۳ - برنامه مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه ، دور سوم (نیمه نهایی)
۱۳۹۱/۲/۱۳ - نتایج دور دوم (یک چهارم نهایی) مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه مورخ 10/2/91
۱۳۹۱/۲/۱۳ - نتایج روز سوم مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه مورخ 7/2/91
۱۳۹۱/۲/۵ - نتایج روز دوم مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه (دومین دوره جام شادروان دکتر قنبرزاده)
۱۳۹۱/۲/۵ - برنامه مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه روز سوم 07/02/91(دومین دوره جام شادروان دکتر قنبرزاده)
۱۳۹۱/۲/۵ - نتایج روز نخست مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه (دومین دوره جام شادروان دکتر قنبرزاده)
۱۳۹۰/۱۲/۹ - برگزاری مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه (جام شادروان دکتر قنبرزاده)
۱۳۹۰/۱۲/۹ - برگزاری مسابقات تنیس‌روی‌میز۱۳۹۶/۶/۱۵ - معرفی واحد تربیت بدنی
** معرفی واحد تربیت بدنی دانشگاه علامه محدث نوری **
واحد تربیت بدنی دانشگاه علامه زیرنظر معاونت فرهنگی ودانشجویی وکمیته ورزشی دانشگاه دانشگاه از بدو تاسیس دانشگاه درسال 1375به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده وبا قدمتی 21 ساله با تلاش وهمتی جاودان وکسب قهرمانی وافتخارات دانشجویان دررشته های مختلف ورزشی با امکانات ویژه واساتید مجرب فعالیت می نماید .
* واحد تربیت بدنی دانشگاه  *
این واحد درطبقه اول دانشگاه دراتاق 222زیر نظر آقای سعید یاحقی انجام وظیفه می نماید.
اهم فعالیتهای واحد تربیت بدنی دانشگاه به شرح ذیل می باشد :
  1. برگزاری جلسات با کمیته ورزشی دانشگاه درطول ترم
  2. برگزاری مسابقات دررشته های مختلف ورزشی برای دانشجویان
  3. برگزاری مسابقات مختلف ورزشی برای کارکنان واساتید دانشگاه
  4. برگزاری مسابقات دوستانه بین دانشگاههای همجوار جهت ارتباط وصمیمیت بیشتر بین دانشگاهها
  5. شرکت درمسابقات المپیاد ورزشی منطقه 2کشور
  6. شرکت درمسابقات مختلف شهرستانی ، استانی وکشوری وکسب مقام ومدال رنگین دربرخی از رشته های ورزشی توسط دانشجویان برای دانشگاه
  7. تدوین دوره های مختلف تمرینات ورزشهای گوناگون وانعقاد قرارداد با مربیان
 
***ضمن تبریک به دانشجویان دانشگاه علامه محدث نوری
سالن ورزشی جدید وچند منظوره درمحوطه دانشگاه از مهرماه 1396آماده ارائه خدمت به دانشجویان گرامی می باشد.***

۱۳۹۳/۱۰/۶ - نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی آذر 93

   

  نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی در روز اول

  روز پنجشنبه 13 آذر 1393

  سالن عباسا

 

  بازی اول : پدیدگان 0 ............................................واتاشان 1

  بازی دوم : عمران 91 B 0 .........................................پرسپولیس محدث 1

  بازی سوم : زنده یاد فرهاد کریمی 1 ............................. اخراجیها ساعت 2

  بازی چهارم : شهدای چمستان 0 ................................. کاسپین 6

  بازی پنجم : مهندسی صنایع 90 1 .................................... شرکت مهندسی یوسفیان 0

  بازی ششم : عمران 91 2 A ....................................... منتخب مهندسین 0

  بازی هفتم : شهید صفاری 6 .................................... انتشارات 5 ( ضربات پنالتی )

  بازی هشتم : cpu 5 ........................................... پدیده 2 (ضربات پنالتی )

 

 

  نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی

  روز سه شنبه 18 آذر 1393

  سالن عباسا

 

  بازی اول : ستارگان 1 ............................................واتاشان 5

  بازی دوم : عمران 91 B 0 . .........................................پدیدگان 3

 

 

  نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی

  روز پنجشنبه 20 آذر 1393

  سالن عباسا

 

  بازی اول : زنده یاد فرهاد کریمی 4 .......................................شهدای چمستان 1

  بازی دوم : تیم نور 6 .................................................... اخراجیها 5 ضربات پنالتی

  بازی سوم : اتحاد علامه محدث 4 ...................................... مهندسی صنایع 0

  بازی چهارم : منتخب مهندسین 0....................................... شرکت مهندسین یوسفیان 4

  بازی پنجم : برنج حاج رمضان 1............................................. شهید صفاری 2

  بازی ششم : پدیده 0............................................................... انتشارات 3

  بازی هفتم : پرسپولیس 2...........................................................واتاشان 1 ضربات پنالتی

  بازی هشتم : پدیدگان 0............................................................... ستارگان 2

 

  نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی

  روز یکشنبه 23آذر 1393

  سالن عباسا

 

  بازی اول : اتحاد 2 ......................................................... عمران a 3

  بازی دوم : انتشارات 2 ................................................. برنج حاج رمضان 4 ( ضربات پنالتی)

  بازی سوم : cpu 2 ............................................................. شهید صفاری 4

  بازی چهارم : واتاشان 4 ........................................................ ستارگان 5 ( ضربات پنالتی )

  بازی پنجم : تیم نور 3 ........................................................... کاسپین 4 ( ضربات پنالتی )

  بازی ششم : زنده یاد کریمی 3 ................................................. اخراجی ها 4 ( ضربات پنالتی )

  بازی هفتم : مهندسی صنایع 90 3 ................................................ مهندسی یوسفیان 0

 

 

  نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی

  روز سه شنبه 25 آذر 1393

  سالن عباسا

 

  بازی اول : اخراجیها 2 ........................................................................نور 1

  بازی دوم : اتحاد 1 ........................................................................... صنایع 90 0

  بازی سوم : cpu 0.................................... .................................برنج حاج رمضان 3

 

  نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی

  روز پنجشنبه 27 آذر 1393

  سالن عباسا

 

  بازی اول: ستارگان 0................................................................... عمران A 2

  بازی دوم : اخراجیها 1 .................................................................. شهید صفاری 2

  بازی سوم : برنج حاج رمضان 1 .......................................................... کاسپین 2

  بازی چهارم : اتحاد 2.......................................................................پرسپولیس 0

 

 

  نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی

  روز پنجشنبه 4 دی 1393

  (بازیهای نیمه نهایی)

  سالن عباسا

 

  بازی اول: اتحاد 1 ..................................................................... کاسپین 0

  بازی دوم : شهید صفاری 1 ............................................................. عمران A 2

 

  کمیته ورزشی و واحد تربیت بدنی دانشگاه علامه محدث نوری 

 

 

 


۱۳۹۳/۹/۱۷ - برنامه بازیهای فوتسال دانشجویی روز پنج شنبه 20 آذر 1393

AWT IMAGE


۱۳۹۳/۹/۱۷ - برنامه بازیهای فوتسال دانشجویی روز سه شنبه 18 آذر 1393

AWT IMAGE


۱۳۹۳/۹/۵ - فراخوان ثبت نام مسابقات فوتسال دانشجویی 1393

AWT IMAGE


۱۳۹۳/۹/۵ - ثبت نام مسابقات تنیس روی میز ویژه دختران و پسران 1393

AWT IMAGE


۱۳۹۲/۱/۳۱ - فراخوان ثبت نام مسابقات دومیدانی

  فراخوان ثبت نام

  مسابقه دو ومیدانی (به مسافت 4کیلومتر)

  یادواره زنده یاد دکتر مظفر قنبرزاده نیار

 

  " با جوائز ارزنده"

  آخرین مهلت ثبت نام :دوشنبه 9/2/1392

  زمان برگزاری مسابقه" دوشنبه 16/2/1392 ساعت 10صبح

  مکان: پارک جنگلی نور

 

  دانشجویان علاقمند میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد تربیت بدنی موسسه واقع در طبقه اول مراجعه نمایند.

 


۱۳۹۲/۱/۳۱ - قرعه کشی مسابقات شطرنج

  بسمه تعالی

 

  به اطلاع کلیه شرکت کننده در مسابقات شطرنج دانشجویان پسر موسسه می‌رساند، جلسه قرعه‌کشی این مسابقات در روز دوشنبه مورخ 9/8/90 ، ساعت 11 کلاس 204 برگزار می‌شود. لازم به ذکر است حضور کلیه افراد شرکت کننده در این جلسه الزامی می باشد.

  

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه


۱۳۹۱/۱۲/۱۶ - برنامه روز چهارم (ماقبل فینال) مسابقات فوتسال

  بسمه تعالی

 

  برنامه روز چهارم (ماقبل فینال) مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید موسسه (جام شادروان دکتر قنبرزاده)

  حراست ........................... معاونت اداری مالی

  سه شنبه 15/12/91، ساعت 30/15، سالن عباسا

  زمان و مکان برگزاری فینال مسابقات متعاقباً اعلام می گردد.

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه


۱۳۹۱/۱۲/۱۶ - نتایج روز سوم مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید موسسه

  بسمه تعالی

  نتایج روز سوم مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید موسسه مورخ 13/12/91 (جام شادروان دکتر قنبرزاده)

  1- حراست 1 ............................... دانشکده فنی مهندسی 4

  2- دانشکده اقتصاد 2 ...................... معاونت اداری مالی 5

 

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه