اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه مدیریت
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۲/۵/۲۹ - هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه مدیریت صنعتی

  - دکتر روح الله مجتهدزاده

  - دکتر ام هانی علیزاده صحرایی (مدیر گروه)

  - دکتر رضا توکلی مقدم

  - آقای علیرضا کیمیائی (دانشجوی دکترا)

  - آقای سید احسان میرانی انارمرزی