امور مالی و حسابداری
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۳/۵/۲۱ - معرفی پرسنل امور مالی و حسابداری

  واحد امور مالی:

  حوزه مالی با مدیریت خانم کبری موسی نژاد و با زیرمجموعه های؛ مسوول حسابداری، جمعدار و انباردار (به شرح چارت تفصیلی ذیل) تشکیل شده است.

 AWT IMAGE

  فعالیت های و احد مالی:

  اهمّ فعالیت های این واحد مبتنی است بر انجام امور مربوط به بررسی و کنترل قراردادهای تنظیم شده با پیمانکاران، کنترل و تأئید کلیه اسناد و صورتحسابهای مربوط به درآمدها، نظارت بر امور پرداخت حقوق و مساعده به کارکنان، نظارت، کنترل و تایید صورتحسابهای تنخواه ‎گردان و صورتحسابهای خرید، کنترل و تایید کلیه اسناد حسابداری، کنترل تراز ماهانه در دفاتر قانونی، نظارت بر بستن حسابها، تهیه گزارشات مالی نهائی، همکاری در تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه و نظارت بر خرید اقلام مورد نیاز و نگهداری و تحویل آنها را به منظور ارائه بخشی از خدمات مورد نیاز دانشگاه برعهده دارد.

  

  اسامی و مدت مدیریت واحد مالی:

  - از تاریخ 1/5/78 لغایت 29/12/79: خانم مریم حجتی با سمت مسوول امور مالی

  - از تاریخ 1/1/80 لغایت 31/5/82: خانم مریم حجتی با سمت مدیر امور مالی

  - از تاریخ 1/4/84 لغایت 31/3/86: خانم کبری موسی نژاد با سمت سرپرست امور مالی

  - از تاریخ 1/4/86 تاکنون: خانم کبری موسی نژاد با سمت مدیر امور مالی

  مشخصات فردی مدیر امور مالی:

  - نام ونام خانوادگی: کبری موسی نژاد

  - عکس:

  - آدرس وب سایت یا وبلاگ شخصی:

  - آدرس ایمیل شخصی در صورت تمایل: c_mousanezhad@yahoo.com

  - شماره تلفن محل کار: 01144524316

  - مقطع تحصیلی: کارشناسی

  - رشته تحصیلی: حسابداری

 

  واحد حسابداری:

  واحد حسابداری دانشگاه علامه محدث نوری دارای سه نفر عضو مشتمل بر مسوول حسابداری و دو نفر پرسنل با عنوان کارشناس مالی و کارمند حسابداری بوده که زیر نظر مدیر امور مالی مشغول به فعالیت می باشد. دو نفر از پرسنل این واحد دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و یک نفرآن دارای مدرک کاردانی می باشند. این پست جهت انجام امور مربوط به بررسی و کنترل قراردادهای تنظیم شده با پیمانکاران، کنترل کلیه اسناد و صورتحسابهای مربوط به درآمدها، نظارت بر امور پرداخت حقوق و مساعده به اعضای هیئت علمی و کارکنان، نظارت و کنترل بر صورتحسابهای تنخواه ‎گردان و صورتحسابهای خرید، بررسی و کنترل کلیه اسناد حسابداری صادره توسط حسابداران، نظارت بر ثبت تراز ماهانه دریافتی از سیستم کامپیوتری در دفاتر قانونی، پیگیری رفع اشکالات مربوط به تشخیص حسابها، همکاری در بستن حسابها و همکاری در تهیه گزارشات مالی را به منظور ارائه بخشی از خدمات مورد نیاز دانشگاه برعهده دارد.

  اسامی و مدت مدیریت واحد حسابداری:

  - از تاریخ 1/4/80 تاکنون: آقای هادی حقانی حسن کیاده با سمت مسوول حسابداری

  مشخصات فردی مسوول حسابداری:

  - نام ونام خانوادگی: هادی حقانی حسن کیاده

  - شماره تلفن محل کار: 01144524316

  - مقطع تحصیلی: کاردانی

  - رشته تحصیلی: حسابداری