اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - کاربرد آزمون های آماری در حوزه زبانشناسی کاربردی
۱۳۹۸/۹/۲۴ - برنامه های هفته پژوهش دانشگاه علامه محدث نوری
۱۳۹۸/۹/۲۳ - ثبت نام در کارگاه حرکت درمانی
۱۳۹۸/۹/۱۳ - کارگاه آموزشی سیاست ها و مقررات بنیاد ملی نخبگان
۱۳۹۸/۹/۱۳ - کارگاه کاربرد آزمون های آماری در حوزه زبانشناسی کاربردی
۱۳۹۸/۷/۱۰ - مدارک لازم جهت عضویت در کتابخانه دانشگاه
۱۳۹۸/۵/۱۹ - آخرین مهلت تعیین تاریخ دفاع از پایان نامه
۱۳۹۸/۱/۲۹ - برنامه زمان بندی تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
۱۳۹۷/۹/۲۰ - برنامه های نهایی هفته پژوهش دانشگاه در سال 1397
۱۳۹۷/۹/۱۸ - برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار SPSS و اجرای تست های آماری
۱۳۹۷/۹/۱۳ - برنامه سخنرانی تخصصی دکتر علی خزاعی فر با عنوان دو سنت ترجمه در ایران
۱۳۹۶/۹/۱۶ - برنامه نهایی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش 1396
۱۳۹۶/۹/۹ - ثبت نام در کلاس سخنرانی سرکار خانم دکتر مرندی
۱۳۹۶/۹/۲ - ثبت نام در کارگاه آموزشی پروپوزال و مقاله نویسی
۱۳۹۶/۹/۲ - ثبت نام در کارگاه آموزشی SPSS
۱۳۹۶/۸/۲۳ - برنامه سخنرانی و کارگاه های آموزشی گروه اقتصاد و حسابداری در دانشگاه
۱۳۹۶/۳/۲۳ - کارگاه آموزشی مقاله نویسی ویژه دانشجویان معماری
۱۳۹۶/۲/۲۳ - سخنرانی علمی خصوصیات ترکیبات سیمانی مهندسی شده (ECC)
۱۳۹۶/۲/۷ - برگزاری همایش رویارویی هوشمندانه به آزمون وکالت
۱۳۹۵/۱۲/۳ - اعلام کتابهای مورد نیاز دانشجویان جهت خرید در نمایشگاه کتاب
۱۳۹۵/۹/۱۶ - همایش پرنشاط دانشجویی-4شنبه 17آذر ساعت 9 صبح سالن همایش دانشگاه علامه محدث نوری
۱۳۹۵/۹/۱۶ - برنامه های اجرایی هفته پژوهشی 1395
۱۳۹۵/۹/۱۴ - برنامه های گروه معماری به مناسبت هفته پژوهش
۱۳۹۵/۹/۱۳ - سخنرانی تخصصی در حوزه آموزش زبان و ارزیابی
۱۳۹۵/۸/۲۶ - ثبت نام در کارگاه آموزشی خود هیپنوتیزم
۱۳۹۵/۸/۲۴ - ثبت نام در کارگاه آموزشی SPSS
۱۳۹۵/۸/۲۴ - دوره آموزش نگارش پروپوزال و مقاله نویسی
۱۳۹۵/۸/۱۷ - ثبت نام در چهارمین همایش علمی دانشجویی گروه زبان
۱۳۹۵/۲/۱۴ - ثبت نام در گارگاه سازمان بین المللی استاندارد ISO و روند تدوین استاندارد های بین المللی
۱۳۹۵/۲/۱۳ - ثبت نام در کارگاه آموزشی کثرت گرایی دینی از نگاه اسلام۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - کاربرد آزمون های آماری در حوزه زبانشناسی کاربردی

۱۳۹۸/۹/۲۴ - برنامه های هفته پژوهش دانشگاه علامه محدث نوری

.

۱۳۹۸/۹/۲۳ - ثبت نام در کارگاه حرکت درمانی

۱۳۹۸/۹/۱۳ - کارگاه آموزشی سیاست ها و مقررات بنیاد ملی نخبگان

.

۱۳۹۸/۹/۱۳ - کارگاه کاربرد آزمون های آماری در حوزه زبانشناسی کاربردی

۱۳۹۸/۷/۱۰ - مدارک لازم جهت عضویت در کتابخانه دانشگاه

.

۱۳۹۸/۵/۱۹ - آخرین مهلت تعیین تاریخ دفاع از پایان نامه

.

۱۳۹۸/۱/۲۹ - برنامه زمان بندی تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

.

۱۳۹۷/۹/۲۰ - برنامه های نهایی هفته پژوهش دانشگاه در سال 1397


.

۱۳۹۷/۹/۱۸ - برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار SPSS و اجرای تست های آماری