رشته ها و مدیران گروه
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۸۸/۴/۱۴ - رشته ها و مدیران گروه و کارشناسان رشته دانشکده فنی و مهندسی

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته های تحصیلی

مدیر محترم گروه آموزشی

1

          

کارشناسی ارشد

مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

آقای دکتر تمندانی

2

مهندسی برق -سیستم های قدرت

آقای دکتر تمندانی

3

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

آقای دکتر تمندانی

4

مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم

سرکار خانم نوری درویش

5

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

آقای دکتر تمندانی

6

مهندسی معماری

آقای مهندس سالاریان

7

مهندسی عمران-سازه

آقای مهندس ناصر سعید

8

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

آقای مهندس ناصر سعید

9

کارشناسی

مهندسی برق-الکترونیک

آقای دکتر خانجان زاده

10

مهندسی صنایع

سرکار خانم نوری درویش

11

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

آقای دکتر خانجان زاده

12

مهندسی فناوری اطلاعات IT

آقای دکتر خانجان زاده

13

مهندسی معماری

آقای مهندس سالاریان

14

مهندسی عمران

سرکار خانم یوسفی

15

مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

سرکار خانم نوری درویش

16

مهندسی مکانیک

سرکار خانم نوری درویش

17

مهندسی انرژی

آقای مهندس ناصر سعید

18

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

آقای دکتر خانجان زاده

19

مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات IT

آقای دکتر خانجان زاده

20

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

آقای دکتر خانجان زاده

21

مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات(ICT)-کاربردهای ICT

آقای دکتر خانجان زاده

22

مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و توزیع

آقای دکتر خانجان زاده

23

مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزاردقیق

آقای دکتر خانجان زاده

24

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

آقای دکتر خانجان زاده

25

مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

آقای دکتر خانجان زاده

26

علمی - کاربردی معماری

آقای مهندس سالاریان

27

مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

سرکار خانم یوسفی

28

مهندسی اجرایی عمران

سرکار خانم یوسفی

29

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

آقای دکتر خانجان زاده

30

کاردانی

الکترونیک - الکترونیک عمومی

آقای دکتر خانجان زاده

31

ساختمان - کارهای عمومی ساختمان

سرکار خانم یوسفی

32

نقشه کشی معماری - معماری

آقای سالاریان

33

کامپیوتر- نرم افزارکامپیوتر

آقای دکتر خانجان زاده

34

کامپیوتر - سخت افزار

آقای دکتر خانجان زاده

35

کاردان فنی برق-الکترونیک

آقای دکتر خانجان زاده

36

کاردانی معماری

آقای مهندس سالاریان

37

کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

سرکار خانم مهندس یوسفی