رشته ها و مدیران گروه
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۸۸/۴/۱۴ - رشته ها و مدیران گروه و کارشناسان رشته دانشکده فنی و مهندسی

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته های تحصیلی

مدیر محترم گروه آموزشی

1

          

کارشناسی ارشد

مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

آقای دکتر تمندانی

2

مهندسی برق -سیستم های قدرت

آقای دکتر تمندانی

3

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

آقای دکتر تمندانی

4

مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم

سرکار خانم نوری درویش

5

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

آقای دکتر تمندانی

6

مهندسی معماری

آقای مهندس سالاریان

7

مهندسی عمران-سازه

آقای مهندس ناصر سعید

8

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

آقای مهندس ناصر سعید

9

کارشناسی

مهندسی برق-الکترونیک

آقای دکتر تمندانی

10

مهندسی صنایع

سرکار خانم نوری درویش

11

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

سرکار خانم نوری درویش

12

مهندسی فناوری اطلاعات IT

سرکار خانم نوری درویش

13

مهندسی معماری

آقای مهندس سالاریان

14

مهندسی عمران

سرکار خانم یوسفی

15

مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

سرکار خانم نوری درویش

16

مهندسی مکانیک

سرکار خانم نوری درویش

17

مهندسی انرژی

آقای مهندس ناصر سعید

18

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

سرکار خانم نوری درویش

19

مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات IT

سرکار خانم نوری درویش

20

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

سرکار خانم نوری درویش

21

مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات(ICT)-کاربردهای ICT

سرکار خانم نوری درویش

22

مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و توزیع

سرکار خانم نوری درویش

23

مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزاردقیق

سرکار خانم نوری درویش

24

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

سرکار خانم نوری درویش

25

مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

سرکار خانم نوری درویش

26

علمی - کاربردی معماری

آقای مهندس سالاریان

27

مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

سرکار خانم یوسفی

28

مهندسی اجرایی عمران

سرکار خانم یوسفی

29

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

سرکار خانم نوری درویش

30

کاردانی

الکترونیک - الکترونیک عمومی

سرکار خانم نوری درویش

31

ساختمان - کارهای عمومی ساختمان

سرکار خانم یوسفی

32

نقشه کشی معماری - معماری

آقای سالاریان

33

کامپیوتر- نرم افزارکامپیوتر

سرکار خانم نوری درویش

34

کامپیوتر - سخت افزار

سرکار خانم نوری درویش

35

کاردان فنی برق-الکترونیک

سرکار خانم نوری درویش

36

کاردانی معماری

آقای مهندس سالاریان

37

کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

سرکار خانم مهندس یوسفی