اطلاعیه‌ها و برنامه زمانبندی
انتخاب واحد و حذف و اضافه
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۵/۱۱/۶ - زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

AWT IMAGE]

.


۱۳۹۵/۵/۱۹ - انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

AWT IMAGE


۱۳۹۵/۱/۱۹ - زمانبندی انتخاب واحد دوره تابستان 95-94

AWT IMAGE


۱۳۹۴/۱۰/۲۰ - انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

AWT IMAGE


۱۳۹۴/۵/۱۴ - برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول95-94

AWT IMAGE


۱۳۹۴/۴/۱۵ - برنامه زمانبندی انتخاب واحد تابستان 94

AWT IMAGE


۱۳۹۳/۹/۲۵ - اصلاحیه برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی94-93

AWT IMAGE


۱۳۹۳/۵/۲۹ - برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

  بسمه تعالی

  اطلاعیه مهم

  انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 به صورت اینترنتی انجام می گیرد. لذا دانشجویان برای این منظور باید طبق جدول زمانبندی زیر به وب سایت دانشگاه به آدرس ذیل مراجعه و جهت انتخاب واحد اقدام نمایند.

  www.mohaddes.ac.ir

  ردیف

  تاریخ انتخاب واحد

  مقطع و ورودی

  تاریخ حذف و اضافه

  1

93/06/09

  کلیه رشته ها ورودی های ما قبل 90 + کارشناسی ارشد

93/07/05

  2

93/06/10

  ورودی های 90 (کلیه رشته ها)

93/07/06

  3

93/06/11

  ورودی های 91 (کارشناسی پیوسته)

93/07/07

  4

93/06/12

  ورودی های 91 (کاردانی+ کارشناسی ناپیوسته)

93/07/08

  5

93/06/13

  ورودی های 92 (کارشناسی پیوسته + میهمان از )

93/07/09

  6

93/06/14

  ورودی های 92 (کارشناسی ناپیوسته + کاردانی)

93/07/10

  7

15 و 16/06/93

  ثبت نام با تاخیر تمام ورودی ها

 

  تذکرات مهم :

  1- پرداخت شهریه فقط به صورت آنلاین و از طریق کارت های عضو شتاب که دارای رمز اینترنتی وکد CVV2 می باشند امکان پذیر است .

  2- از پرداخت هر گونه وجه بصورت غیر آنلاین جداً خودداری گردد. در صورتی که دانشجو وجهی را به صورت غیر آنلاین پرداخت نماید،این وجه به عنوان شهریه محسوب نمی شود و تاثیری در قطعی شدن ثبت نام وی نخواهد داشت.

  3- در صورت عدم تسویه حساب با امور مالی موسسه ، مطابق مقررات با وی برخورد خواهد شد.

  4- برای ثبت نام اینترنتی، کد کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور شماره شناسنامه، مورد نیاز می باشد. فایل راهنمای انتخاب واحد را می توان از سایت دانشگاه دریافت نمود.

  5- دانشجویان می توانند چاپ قطعی انتخاب واحد خود را،یک هفته بعد از پایان انتخاب واحد و پس از تسویه حساب مالی از سامانه آموزشی دریافت نمایند.

  6- هر گونه تغییر احتمالی از طریق اطلاعیه در برد ها و وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

  در صورت وجود هر نوع مشکلات اینترنتی در انتخاب واحد و پرداخت آنلاین، دانشجو می تواند با شماره های 4 الی01144511860تماس حاصل نماید.

  

  

  

  معاون آموزشی دانشگاه

  


۱۳۹۲/۹/۱۷ - برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

  بسمه تعالی

  اطلاعیه مهمّ

  انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 به صورت اینترنتی انجام می­پذیرد. لذا دانشجویان برای این منظور باید طبق جدول زمانبندی زیر به وب سایت دانشگاه به آدرس ذیل مراجعه و جهت انتخاب واحد اقدام نمایند.

  www.mohaddes.ac.ir

  

  ردیف

  تاریخ انتخاب واحد

  مقطع و ورودی

  تاریخ حذف و اضافه

  1

  28/10/92

  کلیه ورودی ماقبل90+کلیه ورودی ارشد

  23/11/92

  2

  29/10/92

  کلیه ورودیهای 90

  24/11/92

  3

  30/10/92

  ورودی 91 مقطع کارشناسی پیوسته

  25/11/92

  4

  01/11/92

  ورودی 91 مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی

  5

  02/11/92

  ورودی 92 مقطع کارشناسی پیوسته

  6

  03/11/92

  ورودی 92 مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی+میهمان از

  7

  4 و 5 /11/92

  ثبت نام با تاخیر تمام ورودی ها

  -

  

  تذکرات مهم :

  1- پرداخت شهریه فقط به صورت آنلاین و از طریق کارت های عضو شتاب که دارای رمز اینترنتی وکد CVV2 می باشند امکان پذیر است .

  2- از پرداخت هر گونه وجه بصورت غیر آنلاین جداً خوداری گردد. در صورتی که دانشجو وجهی را به صورت غیر آنلاین پرداخت نماید،این وجه به عنوان شهریه محسوب نمی شود و تاثیری در قطعی شدن ثبت نام وی نخواهد داشت.

  3- در صورت عدم تسویه حساب با امور مالی دانشگاه ، مطابق مقررات با وی برخورد خواهد شد.

  4- برای ثبت نام اینترنتی، کد کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور شماره شناسنامه، مورد نیاز می باشد. فایل راهنمای انتخاب واحد را می توان از سایت دانشگاه دریافت نمود.

  5- دانشجویان می توانند چاپ قطعی انتخاب واحد خود را،یک هفته بعد از پایان انتخاب واحد و پس از تسویه حساب مالی از سامانه آموزشی دریافت نمایند.

  6- هر گونه تغییر احتمالی از طریق اطلاعیه در برد ها و وب سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

  در صورت وجود هر نوع مشکلات اینترنتی در انتخاب واحد و پرداخت آنلاین، دانشجو می تواند با شماره های 4 الی6211860 تماس حاصل نماید.

  معاون آموزشی دانشگاه

  


۱۳۹۲/۶/۷ - برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

  بسمه تعالی

  اطلاعیه مهم

بدلیل بروز مشکل در سیستم های موسسه تاریخ انتخاب واحد دانشجویان به شرح ذیل تغییر می یابد:

  انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 به صورت اینترنتی انجام می گیرد. لذا دانشجویان برای این منظور باید طبق جدول زمانبندی زیر به وب سایت دانشگاه به آدرس ذیل مراجعه و جهت انتخاب واحد اقدام نمایند.

  www.mohaddes.ac.ir

  ردیف

  تاریخ انتخاب واحد

  مقطع و ورودی

  تاریخ حذف و اضافه

  1

92/6/10

  کلیه رشته ها ورودی های ما قبل 89 + کارشناسی ارشد

92/6/23

  2

92/6/10

  ورودی های 89 (کلیه رشته ها)

92/6/24

  3

92/6/11

  ورودی های 90 (کارشناسی پیوسته)

92/6/25

  4

92/6/12

  ورودی های 90 (کاردانی+ کارشناسی ناپیوسته)

92/6/26

  5

92/6/13

  ورودی های 91 (کارشناسی پیوسته + میهمان از )

92/6/27

  6

92/6/14

  ورودی های 91 (کارشناسی ناپیوسته + کاردانی)

92/6/28

  7

92/6/18

92/6/19

  ثبت نام با تاخیر تمام ورودی ها

  

  تذکرات مهم :

  1- پرداخت شهریه فقط به صورت آنلاین و از طریق کارت های عضو شتاب که دارای رمز اینترنتی وکد CVV2 می باشند امکان پذیر است .

  2- از پرداخت هر گونه وجه بصورت غیر آنلاین جداً خوداری گردد. در صورتی که دانشجو وجهی را به صورت غیر آنلاین پرداخت نماید،این وجه به عنوان شهریه محسوب نمی شود و تاثیری در قطعی شدن ثبت نام وی نخواهد داشت.

  3- در صورت عدم تسویه حساب با امور مالی دانشگاه ، مطابق مقررات با وی برخورد خواهد شد.

  4- برای ثبت نام اینترنتی، کد کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور شماره شناسنامه، مورد نیاز می باشد. فایل راهنمای انتخاب واحد را می توان از سایت دانشگاه دریافت نمود.

  5- دانشجویان می توانند چاپ قطعی انتخاب واحد خود را،یک هفته بعد از پایان انتخاب واحد و پس از تسویه حساب مالی از سامانه آموزشی دریافت نمایند.

  6- هر گونه تغییر احتمالی از طریق اطلاعیه در برد ها و وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

  در صورت وجود هر نوع مشکلات اینترنتی در انتخاب واحد و پرداخت آنلاین، دانشجو می تواند با شماره های 4 الی6211860تماس حاصل نماید.

  معاون آموزشی دانشگاه