معاونت پژوهشی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۹/۶ - معرفی معاونت پژوهشی

پست سازمانی: سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه
 
 

 

 AWT IMAGE
 
  

مریم حجتی
(کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)


 


.

سوابق پژوهشی:

 • طراحی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علامه محدث نوری - همایش ملی اقتصاد 1390- دانشگاه مازندران.
 • سیستم برنامه ریزی سازمان و نقش آن در حسابداری مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر 1391.
 • حسابداری مدیریت با نگرشی بر اصلاح الگوی مصرف رویکرد نوین در بحران های مالی- دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر 1391.
 • زبان گزارشگیری مالی توسعه پذیر XBRL روشی نوین در اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی نور 1392.
 •  مدیریت و هزینه فعالیت محور: مریم حجتی، اصغر آقاجان پور (1397)
سوابق اجرایی:
 • عضو هیات موسس دانشگاه.
 • خزانه دار دانشگاه.
 • دبیر جلسات شورای دانشگاه.
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه.
 • رییس کمیته ارزیابی تطبیق وضعیت پرسنل با ساختار سازمانی.
 • مسوول کمیته جابجایی دانشگاه.
 • ناظر مالی اولین همایش ملی و بوم سازی تحقیقات در توسعه کشور در دانشگاه علامه محدث نوری 2 اسفند 1397.
 • عضو اتاق فکر دانشگاه.
 • معاونت ادری و مالی دانشگاه