صندوق رفاه - وام دانشجویی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۵/۱۰/۸ - قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی وام

AWT IMAGE


۱۳۹۵/۵/۲۰ - شرایط استفاده از تسهیلات کوتاه مدت شهریه دانشگاه علامه محدث نوری

دانشجویانی که در پرداخت شهریه تحصیلی مایل به استفاده از تسهیلات کوتاه مدت (تا پایان ترم) صندوق رفاه می باشند طبق مقررات به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نمایند.

الف) شرایط عمومی دانشجویان متقاضی وام شهریه:

 1. رعایت شئونات دانشجویی و عدم محکومیت انضباطی.
 2. نداشتن بدهی قبلی به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه.
 3. دانشجویان میهمان و انتقال موقت از واحد های دیگر نمی توانند از تسهیلات صندوق رفاه دانشگاه استفاده نمایند.
 4. دانشجویان ترم اول و دانشجویانی که در ترم قبل و یا بیش از یک ترم مشروط شده اند نمی توانند از وام صندوق استفاده نمایند.
 5. دانشجویان مقطع کارشناسی حداکثر تا سقف 50% مبلغ شهریه و مقطع کارشناسی ارشد حداکثر تا سقف 60 % مبلغ کل شهریه وام دریافت می نمایند.
 6. دانشجویان مقطع کارشناسی تا 7 ترم و دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد تا 3 ترم می توانند از وام صندوق استفاده نمایند.
 7. با توجه به اینکه مبلغ علی الحساب شهریه بصورت پیش پرداخت بوده و ممکن است مبلغ پرداختی وام بیش از درصدهای مجاز باشد بنابراین صندوق رفاه مجاز به اصلاح مبلغ وام خواهد بود در این صورت به دانشجویان اطلاع داده خواهد شد.

ب: مدارک و وثیقه لازم جهت دریافت وام شهریه:

 1. سفته با ظهر نویسی دانشجو به حواله کرد دانشگاه علامه محدث نوری بدون تاریخ و بدون خط خوردگی معادل 120 % مبلغ وام (تکمیل کادر امضاء و آدرس متعهد با امضاء پشت سفته و دو امضاء ضامن در پشت سفته).
 2. تکمیل فرم درخواست وام شهریه (قابل دریافت از سایت دانشگاه، قسمت فرمها و آیین نامه (جستجو- دانشجوئی مالی) و یا امور دانشجوئی دانشگاه).
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن (در صورتی که برای اولین بار وام دریافت می نماید و یا تغییر ضامن).
 4. تصویر پرینت انتخاب واحد ترم.

تبصره 1- پرداخت وام منوط به ارائه کلیه مدارک در زمان ثبت نام بوده در غیر اینصورت صندوق رفاه هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت وام به مدارک ناقص نخواهد داشت.

تبصره 2- دانشجو مکلف است کلیه تسهیلات را تا سررسید مقرر تسویه و در صورت عدم واریز بدهی در مهلت مقرر از پرداخت وام در ترمهای بعدی جلوگیری بعمل می آید و به ازای هر روز تأخیر در پرداخت، مبلغ یک دهم درصد مبلغ وام  دیرکرد تعلق می گیرد. همچنین دانشجو موظف است تا آخرین مهلت پرداخت، بدهی خود را به یکی از حساب های صادرات و سامان واریز نماید.

تبصره 3-  به کلیه وامهای پرداختی به دانشجویان 4% کارمزد تعلق می گیرد.

تبصره 4 - دانشجویانی که مبلغ وام آنها بالای 10/000/000ریال می باشد باید، همراه ضامن خود به دانشگاه علامه محدث نوری مراجعه تا امضاء ایشان مورد تایید قرار گیرد.

برای دریافت فرمهای مربوطه کلیک نمایید

برای دریافت چارت مراحل تقاضای وام کلیک نمایید

AWT IMAGE

                                 اداره صندوق رفاه دانشجویان


۱۳۹۵/۴/۱۵ - اطلاعیه صندوق رفاه در باره متقاضیان وام دانشجویی شهریه

AWT IMAGE


۱۳۹۳/۶/۲۵ - اطلاعیه مربوط به درخواست وام دانشجویی در نیمسال اول 94-93
AWT IMAGE

۱۳۹۲/۱۱/۱۰ - اطلاعیه مهلت و شرایط درخواست وام دانشجویی

  بسمه تعالی

  قابل توجه دانشجویان گرامی :

  دانشجویانی که متقاضی وام بخشی از شهریه از صندوق رفاه دانشجویی می باشند ، می توانند با اخذ فرم های مربوطه از واحد اموردانشجویی وپس ازتکمیل آن تا تاریخ 15/12/1392 مدارک خود را به واحد مذکور(خانم پناهی) ارائه نمایند.

  توجه :

  1 - بعد از تاریخ فوق درخواست وام پذیرفته نخواهد شد.

  2-تکمیل فرم درخواست وام برای هرنوبت در هر نیمسال توسط متقاضی وام الزامی است.

 

  کیمیایی - مدیر امور دانشجویی


۱۳۹۲/۱۰/۲۱ - ثبت نام دانشجویان متاهل جهت دریافت سبد کالایی دولت

  بسمه تعالی

 

  قابل توجه دانشجویان متاهل

  به اطلاع کلیه دانشجویان متاهل شاغل به تحصیل عطف به نامه شماره 541257 صندوق رفاه جهت ثبت نام سبد کالایی دولت نیاز به کپی شناسنامه و کارت ملی همسر می باشد خواهشمند است مدارک فوق تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 23/10/92 به واحد امور دانشجویی اتاق 305 به خانم پناهی تحویل نمایند .

  با تشکر – مدیریت امور دانشجویی


۱۳۹۲/۶/۲۳ - قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی

AWT IMAGE


۱۳۹۱/۷/۱۹ - قابل توجه دانشجویان متقاضی وام از صندوق رفاه دانشجویی

  قابل توجه دانشجویان گرامی

  آن عده از دانشجویانی که متقاضی وام از صندوق رفاه دانشجویی می باشند

  می توانند با اخذ فرم های مربوط از واحد امور دانشجویی و پس از تکمیل آن تا تاریخ 06/08/1391 مدارک خود را به واحد مذکور ( خانم اسدی ) ارائه نمایند.

  توجه : بعد از تاریخ فوق درخواست وام پذیرفته نخواهد شد.

  لازم به ذکر است که تکمیل فرم درخواست وام برای هر نوبت در هر نیمسال توسط متقاضی وام الزامی است .

  امور دانشجویی موسسه

  


۱۳۹۱/۶/۲۱ - ثبت نام بیمه تکمیلی در پرتال صندوق رفاه دانشجویان

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام بیمه تکمیلی و تایید مندرجات پرونده خود در بانک اطلاعاتی صندوق رفاه دانشجویان به بخش پورتال دانشجویی سامانه صندوق رفاه دانشجویان مراجعه فرمایند

آدرس پورتال صتدوق رفاه : http://www.swf.ir


۱۳۹۰/۸/۵ - قابل توجه متقاضیان وام دانشجویی

  قابل توجه دانشجویان گرامی

  آن عده از دانشجویانی که متقاضی وام بخشی از شهریه به صندوق رفاه دانشجویی می باشند می توانند با اخذ فرم های مربوط از واحد امور دانشجویی و پس از تکمیل آن تا تاریخ 30/08/1390 مدارک خود را به واحد مذکور (خانم اسدی ) ارائه نمایند.

  * توجه :بعد ار تاریخ فوق در خواست وام پذیرفته نخواهد شد.

  * تکمیل فرم در خواست وام برای هر نوبت در هر نیمسال توسط متقاضی وام الزامی است.

 

  امور دانشجویی موسسه