معاونت آموزشی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۹/۶ - معرفی سرپرست معاونت آموزشی

پست سازمانی: سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه
 
 

 

 AWT IMAGE
 
  

مریم حجتی
(کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)


 


.

سوابق پژوهشی:

 • طراحی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علامه محدث نوری - همایش ملی اقتصاد 1390- دانشگاه مازندران.
 • سیستم برنامه ریزی سازمان و نقش آن در حسابداری مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر 1391.
 • حسابداری مدیریت با نگرشی بر اصلاح الگوی مصرف رویکرد نوین در بحران های مالی- دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر 1391.
 • زبان گزارشگیری مالی توسعه پذیر XBRL روشی نوین در اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی نور 1392.
 • مریم حجتی، اصغر آقاجان پور (1397): مدیریت و هزینه فعالیت محور.
سوابق اجرایی:
 • عضو هیات موسس دانشگاه.
 • خزانه دار دانشگاه.
 • دبیر جلسات شورای دانشگاه.
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه.
 • رییس کمیته ارزیابی تطبیق وضعیت پرسنل با ساختار سازمانی.
 • مسوول کمیته جابجایی دانشگاه.
 • ناظر مالی اولین همایش ملی و بوم سازی تحقیقات در توسعه کشور در دانشگاه علامه محدث نوری 2 اسفند 1397.
 • عضو اتاق فکر دانشگاه.
 • معاونت اداری و مالی دانشگاه

 حوزه فعالیت های معاونت آموزشی:
  در راستای سیاستهای علمی آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در اجرای آیین نامه ها و خط مشی ها و مصوبات هیأت امنای دانشگاه ، معاونت آموزشی دانشگاه اجرای کلیه امور آموزشی مربوطه را در سطح دانشگاه برعهده دارد و زیرمجموعه آموزشی دانشگاه که بصورت مجتمع فعالیت آموزشی خود را انجام می دهد شامل بخش های ذیل می باشد

  مدیریت کل آموزش

  مدیر ان گروه های آموزشی

  اداره تحصیلات تکمیلی

  اداره فارغ التحصیلان

  اداره امتحانات

  اداره برنامه ریزی و ارزیابی و نظارت

  کارشناسان رشته های تحصیلی