معاونت آموزشی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۱/۷/۱۵ - معرفی معاون آموزشی

  حوزه فعالیت های معاونت آموزشی

  

  

  در راستای سیاستهای علمی آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در اجرای آیین نامه ها و خط مشی ها و مصوبات هیأت امنای دانشگاه ، معاونت آموزشی دانشگاه اجرای کلیه امور آموزشی مربوطه را در سطح دانشگاه برعهده دارد و زیرمجموعه آموزشی دانشگاه که بصورت مجتمع فعالیت آموزشی خود را انجام می دهد شامل بخش های ذیل می باشد.

  مدیریت کل آموزش

  مدیر ان گروه های آموزشی

  اداره تحصیلات تکمیلی

  اداره فارغ التحصیلان

  اداره امتحانات

  اداره برنامه ریزی و ارزیابی و نظارت

  کارشناسان رشته های تحصیلی

  AWT IMAGE

  معرفی معاونت آموزشی دانشگاه : آقای شهریار تمندانی

  مدیرگروه کارشناسی ارشد برق

  عضوکمیته منتخب

  عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی

سوابق آموزشی :

1- دانشجوی نمونه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی- 1374

2- دوره کارشناسی پیوسته برق- الکترونیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- 1375

3- رتبه اول دانش آموختگان رشته برق الکترونیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی- 1375

4- دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برق الکترونیک از دانشگاه تهران- 1377

5- رتبه اول دانش آموختگان رشته برق- الکترونیک دانشگاه تهران- 1377

6- رتبه اول کنکور دکتری دانشگاه آزاد اسلامی- 1391

7- دانشجوی نخبه مقطع دکتری دانشگاههای تهران - 1393

8-دانشجوی نمونه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از دانشکده فنی- 1394

9- دوره دکتری برق الکترونیک از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی-  1395

10- رتبه اول دانش آموختگان رشته برق- الکترونیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی- 1395

سوابق پژوهشی :

- تألیف 4 عنوان کتاب

 - چاپ 5 عنوان مقاله (ISI)

- چاپ  15 عنوان مقاله در کنفرانسهای بین المللی

- چاپ 3 عنوان مقاله علمی مروری

- شرکت در 3 کنفرانس کشوری و منطقه ای با چاپ مقاله

- داوری در 2 کنفرانس کشوری