آموزش کل و ارزشیابی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۳/۶/۴ - آموزش کل

* معرفی مدیریت امور آموزشی

* معرفی واحد آموزش کل و ارزشیابی


۱۳۹۳/۵/۲۱ - درباره واحد آموزش کل و ارزشیابی

  خلاصه شرح وظایف اداره کل خدمات آموزشی

  سرپرست آموزش و برنامه ریزی دانشگاه : آقای احسان میرانی  ( تلفن داخلی 336 )

  1- نظارت بر امور محوله به واحدهای زیرمجموعه آموزش کل

  2- برنامه ریزی راهبردی جهت ارتقاء کیفی و کمی آموزشی دانشگاه

  3- ارتباط با معاونت آموزش جهت هماهنگی امور آموزشی

  4- ارتباط با سابر واحدهای دانشگاه جهت اجرای امور

  5- اجرای طرح توسعه آموزشی در شروع هر سال تحصیلی

  دفتر برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی :

  آقای عنایت یزدانی و خانم محبوبه درویش (تلفن داخلی 330 )

  - برنامه ریزی دریک سال تحصیلی شامل دو نیمسال و یک دوره تابستان

  - محاسبه حق التدریس کلیه استادان محترم دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی

  - نظارت برثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی

  - ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی ، مدعو و حق التدریس توسط دانشجویان

  - نظارت بر نحوه اجرای برنامه های زمانبندی امورآموزشی

  - نظارت بر محتوای جزوات و کتبی که توسط مدرسین تدریس می شود.

  - شکایات و انتقادهای دانشجویان در صورت لزوم پیگیری و مورد بررسی قرار می گیرند.

  کارشناسان رشته فنی و مهندسی در مقطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته : تلفن داخلی (332 )

  خانم اکرم اسلامی : مهندسی تکنولوژی معماری – مهندسی عمران – مهندسی تکنولوژی عمران- عمران – ساختمان – کارهای عمومی ساختمان - مهندسی تکنولوژی کامپیوتر(نرم افزار وسخت افزار) - مهندسی تکنولوژی فناوری( ICT )- کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

  خانم مهناز جهانشاهی : مهندسی معماری- مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)-کاردانی کامپیوتر(نرم افزار)-مهندسی فناوری اطلاعات( IT ) – کلیه رشته های برق

  آقای رحیم عمران زاده : مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست – شیلات و جنگلداری -مهندسی صنایع – مهندسی مکانیک – مهندسی پزشکی – کاردانی معماری – نقشه کشی معماری

  کارشناسان رشته اقتصاد و علوم اداری در مقطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته: تلفن داخلی (322 )

  خانم فرح خیری : رشته های حقوق – اقتصادبازرگانی – مترجمی زبان انگلیسی- کارشناسی حسابداری ( د ولتی مالیاتی)- کارشناسی ناپیوسته حسابداری

  آقای سعید رادفر : رشته های کارشناسی پیوسته حسابداری – کارشناسی مدیریت صنعتی – کاردانی حسابداری – کاردانی حسابداری بازرگانی

  واحد امتحانات و فارغ التحصیلان و مشمولین:

  - سرپرست واحد: خانم حمزه پور (تلفن داخلی 326 )

  - کارکنان: آقایان صابرعلیزاده- نعمت ا... رضایی- علی اکبر توکلی- خانم پور ابراهیم

  - برگزاری امتحان در یک سال شامل دو نیمسال و یک دوره تابستان

  - صدور گواهی نامه موقت پایان تحصیلات و دانشنامه مقاطع مختلف

  - صدور و لغو معافیت تحصیلی برای دانشجویان

  - صدور تأییدیه تحصیلی دانش آموختگان

  واحد تحصیلات تکمیلی و توسعه آموزشی:

  1- امور آموزش دانشجویان مقاطع تکمیلی از قبیل ثبت نام ، بررسی وضعیت آموزشی در طول مدت تحصیل

  2- سازماندهی و مدیریت امور پایان نامه ها و سمینارهای رشته های تحصیلی

  3- برنامه ریزی راهبردی در جهت توسعه آموزش در مقاطع تکمیلی

  4- ارتباط با گروههای آموزشی در جهت برنامه ریزی درسی دانشجویان

  5- ارتباط با واحدآموزش کل درخصوص اجرای فرایندهای آموزشی از قبیل امتحانات

  6- ارتباط با واحد فارغ التحصیلان درخصوص دانشجویان فارغ التحصیل

  7- ارتباط با معاونت پژوهش در خصوص وضعیت پروژه ها و سمینارها

  سرپرست واحد : آقای عباسعلی محمدی - ( تلفن داخلی 233 )

  کارشناسان رشته فنی ومهندسی و اقتصاد و علوم اداری در مقطع کارشناسی ارشد :

 خانم خدیجه اسدی : رشته های 1- حسابداری2- علوم اقتصادی 3- مهندسی برق- الکترونیک و مدارهای مجتمع الکترونیکی 4- مهندسی برق- سیستمهای الکتریکی قدرت 5 - مهندسی برق- ماشینهای الکتریکی (تلفن داخلی 226 )

  خانم معصومه قویدل : رشته های 1- حقوق خصوصی 2- فقه وحقوق خصوصی 3- فقه و حقوق جزا 4- آموزش زبان انگلیسی 5- مهندسی عمران- سازه (تلفن داخلی 223)